Skip to main content
jogközigazgatási informatika

Szabad a pálya az e-ügyintézési szolgáltatók előtt – a Parlament elfogadta a Ket. módosítását

Szerző: 2011. december 12.No Comments

„December 5-én elfogadta a Parlament a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (rövid nevén: Ket.) és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Az elfogadott módosítás alapjaiban alakítja át a hatósági elektronikus ügyintézés szabályait, hatályon kívül helyezi a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló 2009. évi LII . törvényt és az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009 . évi LX. törvényt. E törvények szabályozták az elektronikus közszolgáltatás fogalmát és rendszerét, ez a koncepció azonban nem segítette kellőképp az elektronikus ügyintézés elterjedését, ezért a jelenlegi kormányzat indokoltnak látta, hogy teljesen új irányba indulva alakítsa át a szabályozást.

A rendelkezések hatályba lépésétől nem lesz kizárólagos és kötelező az ügyfélkapu igénybe vétele, megszűnni nem fog ugyan, de hasonló azonosító és kézbesítő szolgáltatást a jövőben bárki szolgáltathat majd, aki a technikai engedélyezési eljáráson megfelel a feltételeknek. Az engedélyezési eljárást az új szervezetként jövőre létrejövő elektronikus ügyintézési felügyelet végzi. A leendő szolgáltató az eredményes engedélyezés után az új törvényi szóhasználat szerint szabályozott ügyintézési szolgáltatást nyújt, ez a minősítés garanciát jelent majd az ügyfelek számára a szolgáltatás megbízhatósága és standardizált műszaki jellege tekintetében. Az ügyfélnek lehetősége lesz arra, hogy a számára legmegfelelőbb szolgáltatást igénybe véve kezdeményezze hatósági ügyét; önrendelkezési joga meghatározott esetekben arra is kiterjed, hogy különböző biztonsági szintű szolgáltatások között is szabadon választhasson.

A módosítás után a hivatalok mozgástere is lazul, lehetőségük lesz arra, hogy papír alapú kapcsolattartás esetén is elektronikusan hozzák meg döntésüket, majd erről papíralapú másolatot készítsenek az ügyfél részére.

A Ket. új ügyintézési felfogását tökéletesen mutatja be az összerendelési nyilvántartásnak nevezett új szolgáltatás, amelynek szabályozása ugyan másik törvény tárgya, de működése szorosan kapcsolódik a hatósági eljárásokhoz. Az összerendelési nyilvántartás lehetővé teszi, hogy az ügyfél számára különböző szakhatóságok által kiadott azonosítói egy elektronikus felületen egymással összekapcsolhatóak legyenek, leegyszerűsítve ezáltal a több szakigazgatási szerv részvételét igénylő ügyek lebonyolítását.

Új szabályozási szolgáltatásként nevesíti a törvény a rendelkezési nyilvántartást, amelyben az ügyfél rendelkezhet előzetesen arról, mely ügyekben keresheti meg a hatóság elektronikus úton, illetve mely ügyekben kívánja az elektronikus ügyindítás lehetőségét nyitva tartani, vagy kizárni. Az iratérvényességi nyilvántartás lehetővé teszi, hogy az igénybe vevő birtokában lévő hiteles papír alapú vagy elektronikus okiratok hitelességét, illetve tartalmát ellenőrizze.

Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó új előírások 2012. április 1-jén lépnek hatályba, eddig az időpontig a nagyszámban adott felhatalmazásokon alapuló végrehajtási rendeleteknek is el kell készülniük”

Forrás:
Szabad a pálya az e-ügyintézési szolgáltatók előtt – a Parlament elfogadta a Ket. módosítását, Urbán Viktor, Infotér.eu, 2011. december 9.