Találat: törvények, határozatok

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség felett

„...1. melléklet a 20/2021. (X. 1.) NVTNM rendelethez A Rendelet 3. melléklet III. pontjában foglalt táblázat a következő 3. sorral egészül ki: (Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve - Cégjegyzékszám - Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége) 3. Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság - 01-09-389831 - 2022. december 31.” Forrás: A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 20/2021. (X. 1.) NVTNM rendelete a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az...

Részletek

Üvegkapu (Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszer) és a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer

„...1. A rendelet hatálya 1. § (1) A közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó valamennyi, 700 000 000 forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű építési beruházással összefüggő építőipari kivitelezési tevékenység – ideértve a kapcsolódó tevékenységeket is – a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer alkalmazási körébe tartozik. (2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység csak az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: Üvegkapu) történő regisztrációval és az Üvegkapu eszközeinek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban:...

Részletek

A Kormány 1619/2021. (IX. 3.) Korm. határozata a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 végrehajtásának a 2021–2024. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről

„A Kormány a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 című dokumentumban (a továbbiakban: MNTFS 2030) foglalt célkitűzések megvalósítása és a stratégiában megfogalmazott felzárkózáspolitikai elvek érvényesítése érdekében, összhangban az Európai Unió a roma népességet és a szegénység csökkentését, a társadalmi kohézió erősítését célzó szakpolitikai törekvéseivel 1. elfogadja az 1. melléklet szerinti Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 végrehajtásának a 2021–2024. évekre szóló kormányzati intézkedési tervét (a továbbiakban: Intézkedési terv), és elrendeli annak végrehajtását, a rendelkezésre álló források figyelembevételével; 2. felhívja az érintett minisztereket,...

Részletek

Zöld Kódexet adott ki a Közbeszerzési Hatóság, cél a fenntarthatóság erősítése

„A Közbeszerzési Hatóság idén áprilisban indította el Fenntartható Magyarországért Programját, melynek célja, hogy a közbeszerzések terén a korábbiaknál sokkal inkább érvényesüljenek a zöld, szociális és innovatív szempontok. Ennek első mérföldköveként a szervezet megalkotta a Zöld Kódexet, mely az önkéntesen csatlakozó ajánlatkérők számára konkrét, környezeti és gazdasági fenntarthatóságot erősítő útmutatást határoz meg. Szeptember 1-jén lépett hatályba a Közbeszerzési Hatóság által, Fenntarthatósági munkacsoportja szakmai támogatásával kidolgozott Környezetvédelmi Közbeszerzési Etikai Kódex (Zöld Kódex), melynek célja, hogy a közpénzből gazdálkodó szervezetek számára kézzelfogható útmutatást biztosítson annak...

Részletek

A koronavírus-járvány (CoVID-19) miatt szükségessé vált rendkívüli kormányzati intézkedések rendeletei – 2021. szeptember 6.

508/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet a köznevelési feladat ellátásához kapcsolódó védelmi intézkedések veszélyhelyzeti szabályairól Nemzeti Jogszabálytár Magyar Közlöny; 2021. évi 162. szám; 2021. szeptember 3.; 7489-7590. o. (PDF) 507/2021. (VIII. 31.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról Nemzeti Jogszabálytár Magyar Közlöny; 7460. o. (PDF)

Részletek

A kormány elfogadta a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiát

„ Az Innovációs és Technológiai Minisztérium emlékeztet: Magyarország az európai uniós tagállamok sorában elsőként foglalta törvénybe, hogy 2050-re eléri a teljes klímasemlegességet. Az ehhez vezető utat határozza meg a Kormány által elfogadott Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia - mondta el a tárca közleménye szerint Steiner Attila körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár. "A Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia alapján Magyarország 2050-re eléri a teljes klímasemlegességet anélkül, hogy a végrehajtása veszélyeztetné a gazdasági növekedést vagy a jólétet. Hazánk kedvező helyzetből indulhat el, hiszen...

Részletek

Megszűnik az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere

1567/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséről Nemzeti Jogszabálytár Magyar Közlöny; 2021. évi 151. szám; 2021. augusztus 9.; 6985-6988. o. (PDF) 477/2021. (VIII. 9.) Korm. rendelet az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról Nemzeti Jogszabálytár Magyar Közlöny; 2021. évi 151. szám; 2021. augusztus 9.; 6818-6920. o. (PDF)

Részletek

Módosul az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet és az Állami Alkalmazás-katalógus szabályozása

„...„3. alkalmazás-továbbfejlesztés: korábban kifejlesztett alkalmazás olyan funkcionális bővítésére, kiegészítésére vagy az alapvető technológiájának változtatására irányuló tevékenység, amelybe nem tartozik bele a hibajavítás, karbantartás, optimalizálás, IT biztonság növelése, és közvetlenül az alkalmazás informatikai üzemeltetését érintő változtatások,” (E rendelet alkalmazásában:) „5a. Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet ügyintézési felület: olyan elektronikus felület, amely biztosítja az alkalmazásfejlesztés és alkalmazás-továbbfejlesztés különböző szereplői számára az alkalmazásfejlesztéshez kapcsolódó eljárások megindítását, lefolytatását, az alkalmazásfejlesztés – az előzetes engedélyezési eljárástól az alkalmazás megvalósításán át a kifejlesztett vagy továbbfejlesztett alkalmazás végső műszaki-szakmai átadás-átvételéig történő...

Részletek

A koronavírus-járvány (CoVID-19) miatt szükségessé vált rendkívüli kormányzati intézkedések rendeletei – 2021. augusztus 16.

1574/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat COVID–19 vakcina Cseh Köztársaság részére történő kölcsönbe adásáról (IV. ütem) Nemzeti Jogszabálytár Magyar Közlöny; 2021. évi 152. szám; 2021. augusztus 11.; 7109. o. (PDF) 1575/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat COVID–19 elleni védekezéshez szükséges eszközök Vietnámi Szocialista Köztársaság részére történő adományozásáról Nemzeti Jogszabálytár Magyar Közlöny; 2021. évi 152. szám; 2021. augusztus 11.; 7109. o. (PDF) 1591/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök Hargita megye, Kovászna megye és Maros megye számára történő adományozásáról Nemzeti Jogszabálytár Magyar...

Részletek
Page 1 of 136 1 2 136