Találat: jog

Új jogszabályok kellhetnek a testkamerák alkalmazásához – igény volna rá

„ Egy hónapja teszteli a testkamerákat a mentőszolgálat, de azt egyelőre nem lehet tudni, hogy az összes dolgozó mikor kapja meg ezeket az eszközöket, és pontosan mire használják majd azokat. Testkamerát már a MÁV és a BKK is adott a kalauzainak, mert rendszeresen megtámadják őket. Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint ezeknek a berendezéseknek a használatához valószínűleg új jogszabályok is kellenek. A debreceni mentők tesztelik a testkamerákat, amelyek nemcsak a dolgozók védelmét, hanem a betegellátás biztonságát is szolgálják majd – jelentette be az...

Részletek

Digitalizáció és büntetőjog

„A Wolters Kluver kiadónál jelent meg Ambrus István új kötete. A Büntetőjogi Tanszék egyetemi docensének kötete a 21. századi technológiai modernizációnak a büntető anyagi jogra gyakorolt hatásait vizsgálja. A szerző a büntetőjog általános része körében olyan alapvető dogmatikai intézmények újragondolását végezte el, mint a bűncselekmény fogalma, az elkövetési tárgy, a (kvázi) nyitott törvényi tényállás, az előkészület, az alkalmatlan kísérlet, a kötelező szankciók, illetve az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele. A különös rész körében a szerző kimunkálja az ún. szoros és tágabb értelmű...

Részletek

A kibertér bűncselekményeiről és a kiberbűnözés hazai gyakorlatáról

„A digitális forradalom, azaz a digitális technológia elterjedése és az adatfeldolgozó eszközök gyors ütemű fejlődése kétségkívül végérvényesen megváltoztatta életmódunkat. Azok, akik az 1980-as évek végén vagy később születtek, életük kezdetétől fogva a digitális korban élnek. E generációnak bizonyosan, és a korábbiak nagyobb részének is megszokott a virtuális térben dolgozni, szociális életet élni, ügyeket intézni vagy szórakozni. Természetes igény az egyének, szervezetek, vállalatok, intézmények és más entitások részéről, hogy a fizikai tér mellett a virtuális térben is biztonságos környezetben tevékenykedhessenek. Ahogy nő és...

Részletek

Egy amerikai törvényjavaslat értelmében kötelezővé tennék a zsarolóvírusos támadás bejelentését

„Egy új törvénytervezet értelmében 48 órán belül tájékoztatni kellene majd a belbiztonsági minisztériumot, ha valaki váltságdíjat fizet a kiberbűnözőknek. Miközben a zsarolóprogramokkal elkövetett támadások az egekbe szöknek, hiányoznak azok a fontos adatok, amelyek révén a kiberbűnözők nyomába lehetne eredni – indokolta Elizabeth Warren szenátor azt a most benyújtott törvénytervezetet, amelynek értelmében mindazok, akik úgy döntöttek, hogy váltságdíjat fizetnek a kiberbűnözőknek a visszafejtési kulcsokért, a műveleteket 48 órán belül nyilvánosan is be kell jelenteniük. Az ugyancsak demokrata párti Deborah Ross kongresszusi képviselővel közösen...

Részletek

Az átláthatóság értelmezése és követelményrendszere a közigazgatási hatósági eljárások tükrében

„A közigazgatási hatósági eljárásoknak, az ezeket az eljárásokat végző hatósági szerveknek folyamatosan változó társadalmi, gazdasági és politikai környezetben kell betölteniük a hatósági jogalkalmazási tevékenységhez kapcsolódó funkciókat, amely így ismétlődően új kihívások és elvárások elé állítja azokat. A disszertáció megállapításai alapján ebbe a gondolatmenetbe illeszkedik az átláthatóság és a hatósági eljárások kapcsolata is, amely a közigazgatás irányába mutatkozó – történelmi gyökereken építkező, de mégis – újszerű elvárások egyik típusaként jellemezhető. A doktori kutatás eredményei alapján hatósági eljárás akkor tudja teljeskörűen betölteni a feladatát...

Részletek

Először ülésezett az EU–USA Kereskedelmi és Technológiai Tanács

„Először ülésezett a transzatlanti kereskedelmi és technológiai tanács Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok látszólag egységes álláspontot képviselnek a területek alapvető kérdéseiben. Először tanácskozott a transzatlanti kereskedelmi és a technológiai tanács. Kiderült, hogy az elmúlt időszakban az EU 2,9 billió amerikai dollár értékben hajtott végre közvetlen beruházásokat az USA-ban, míg az USA európai uniós befektetései 3,6 billió amerikai dollárt tettek ki. Az Atlanti-óceán két partján összesen ötmillió munkahely függ az együttműködéstől. A kapcsolat a közös értékeken, a tisztességes piaci verseny...

Részletek

Nyílt adatok: Magyarország ellen is kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság

„...A Bizottság felszólít 19 tagállamot, hogy tartsák be a nyílt hozzáférésű adatokra és a közszféra információinak további felhasználására vonatkozó uniós szabályokat A Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy az uniós szabályok átültetése keretében a rendszeres felülvizsgálat részeként felszólító levelet küld Belgiumnak, Bulgáriának, Csehországnak, Spanyolországnak, Észtországnak, Horvátországnak, Írországnak, Olaszországnak, Ciprusnak, Lettországnak, Luxemburgnak, Magyarországnak, Hollandiának, Ausztriának, Romániának, Szlovéniának, Szlovákiának, Finnországnak és Svédországnak. Ezeknek az országoknak a hatóságai nem nyújtottak teljes körű tájékoztatást arról, hogy hogyan ültetik át nemzeti jogrendszerükbe a nyílt hozzáférésű adatokra...

Részletek

A kínai adatvédelmi törvény sajátosságai

„A Kínai Népi Kongresszus (National People’s Congress – NPC) 2021. augusztus 20-án fogadta el az első átfogó kínai adatvédelmi törvényt, a személyes adatok védelméről szóló törvényt (Personal Information Protection Law – PIPL), kevesebb mint egy évvel azután, hogy a törvény első tervezete megjelent. A novemberben 1-jén hatályba lépő PIPL a harmadik pillére annak a technológiai szabályozási rendszernek, amelyet a Kínai Népköztársaság (vagyis Kína) évek óta fejleszt. 2017-ben a kiberbiztonsági törvény (Cybersecurity Law) lefektette a rendszer alapjait, majd 2021 elején elején hatályba lépett...

Részletek

Adatvédelmi „csúcstalálkozó” a G7 országok adatvédelmi hatóságai között a brit ICO szervezésében

„A brit adatvédelmi biztos hivatala egy 2021. szeptember 7-8-án szervezett találkozó keretében a G7 tagországok (Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, Egyesült Királyság, Egyesült Államok) adatvédelmi hatóságaival, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és a Világgazdasági Fórum (WEF) képviselőivel tárgyalta meg azokat az újonnan felmerülő adatvédelmet érintő kihívásokat, amelyek a jövőben szorosabb nemzetközi együttműködést igényelnek. A résztvevő adatvédelmi hatóságok a gyakorlatban tapasztalható fejlődési trendek mentén kijelölték a következő időszak kiemelt adatvédelmi kérdéseit, így okkal feltételezhető, hogy a hatóságok fokozottan fordítanak majd erőforrást...

Részletek

Internetes szűrőszoftverek gyermekek számára

„A háttéranyag összegzi a gyermekek internethasználatának specifikumait, bemutatja az esetlegesen felmerülő veszélyeket, valamint ismerteti az internetes szűrőszoftverekre vonatkozó jogi szabályozást.” Forrás: Internetes szűrőszoftverek gyermekek számára; Simsa Tünde; Képviselői Információs Szolgálat; Infojegyzet; 2021/60.; 2021. október 24. (PDF)

Részletek
Page 1 of 141 1 2 141