Találat: közigazgatási informatika

Gazdasági, geopolitikai problémák nehezítik az európai adatstratégia megvalósítását – kutatók szerint

„...Az európai adatstratégia célja, hogy az EU vezető szerepet töltsön be az adatvezérelt társadalomban. Az egységes adatpiac megteremtése lehetővé teszi az adatok szabad áramlását az EU-n belül és az ágazatok között. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatok felhasználásának képessége alapvető fontosságú az innováció és a növekedés szempontjából. A terv az, hogy az EU egységes adatpiacot hoz létre, ahol a felhasználók szabadon rendelkezhetnek a saját adataik felett, és a hozzáférés és a felhasználás szabályai tisztességesek, gyakorlatiasak és egyértelműek. Ez a vonatkésésekről való...

Részletek

Copernicus Földmegfigyelő Program: webinárium a faborítottsági adatbázis frissítéseiről

„Ellenőrző szerepben a Lechner földmegfigyelési csapata Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szervezésében online szakmai bemutatót tartottak május 23-án a Copernicus Földmegfigyelő Program új termékéről, a Small Woody Features adatbázisról, melynek elkészítésében az ellenőrző feladatok elvégzésével az Európai Adatintegráció és Digitalizáció Témaközpont (ETC/DI) tagjaként a Lechner Tudásközpont is részt vállalt. Az eseményen Maucha Gergely, a Földfelszín-monitorozási Osztály vezetője beszámolt a Small Woody Features termék kvalitatív ellenőrzésének eredményeiről. Webináriumot tartott az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA – European Environment Agency) és a Copernicus Földmegfigyelő Program (Copernicus...

Részletek

Kincs-Tár Adattárházra épülő Közpénzügyi Portál – Kormányrendelet az ÁVR módosításáról

„Tartalmi összefoglaló az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet-tervezethez A KÖFOP-2.2.5-VEKOP-15-2016-00001 számú „Átláthatóság a közpénzek felhasználásánál, államháztartási adattárház” projekt keretén belül, az államháztartási információs rendszer továbbfejlesztését, az államháztartási folyamatok nyomon követését, integrált elemzését támogató információs háttér kialakítását a Kincs-Tár Adattárházra épülő Közpénzügyi Portál biztosítja. A kormányrendelet-tervezet az államháztartás adatait, a költségvetési információkat, nyilvános adatokat elemezhető formában tartalmazó Közpénzügyi Portál Magyar Államkincstár általi kialakításához szükséges szabályozási környezetet kívánja megteremteni. ... Az észrevételeket 2023. június 9-ig a...

Részletek

Bemutatkozott a Nemzeti Térinformatikai Alaptérkép

„Szakmai napon ismerhették meg a szolgáltatás gyakorlati használatát A Lechner Tudásközpont Nemzeti Térinformatikai Alaptérképének gyakorlati alkalmazásával ismerkedhettek meg a résztvevők a május 25-én Budapesten megrendezett szakmai napon. A Lechner Tudásközpont szakértői részletesen bemutatták a térképszolgáltatás adatforrásait, a téradatok elérésének módját, felhasználási területeit. Május 25-én a Lechner Tudásközpont a 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása című projekt keretében szervezte meg Budapesten a Nemzeti Térinformatikai Alaptérképet (NTA) bemutató szakmai napot. A résztvevőket dr. Földváry Gábor, a Tudásközpont ügyvezetője köszöntötte megnyitó beszédében. Ezt követően a Tervezési...

Részletek

Egyes hat nyilvántartásokból tört adatszolg, valamint a közfogl kapcs korm r mód

„TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény személyiadat- és lakcímnyilvántartásból teljesített egyedi, rendszeres, csoportos, közvetlen (online) és statisztikai adatszolgáltatásokra, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény, továbbá a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény adatszolgáltatásra vonatkozó törvényi szabályainak a felülvizsgálata megtörtént, ezért szükségessé teszi a Korm. rendeleti szabályoknak az új törvényi rendelkezésekhez való igazítását. ... A társadalmi egyeztetés során az észrevételeket a kozigazgatasiegyeztetes@bm.gov.hu...

Részletek

Kezelőjét is megsemmisítette volna az MI-vezérelte drón, hogy célt érjen

„...A balsikerű kísérlet – amelyről a légierő egy tisztje beszélt Londonban egy védelmi konferencián (melyről többek között itt található egy terjedelmesebb beszámoló) – olyan drónnal történt, amelyet föld-levegő rakétaállások azonosítására és megsemmisítésére terveztek, olvasható a The Registeren. A szimuláció során azt tesztelték, hogy a drón szoftvere képes-e felismerni a rakétaállást, majd megsemmisíteni azt, de csak az emberi operátor jóváhagyása után. A rendszerhez megerősítő tanulást használtak: ha jól semmisítette meg a célpontot, akkor azért jó pontokat kapott. Idővel azonban kezdett rájönni, hogy a...

Részletek

A minősített elektronikus aláírást, eszközök létrehoz. szóló kormányrendelet

„A társadalmi egyeztetés során a véleményeket 2023. május 31-ig várjuk, a tarsadalmiegyeztetes@kormanyiroda.gov.hu email címen. Ö S S Z E F O G L A L Ó a minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközök megfelelőségértékelési tevékenységére irányuló kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló _____/2023. (...) Korm. rendeletről 2019. január 1-jén módosultak a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Msztv.) felhatalmazó rendelkezései, ennek megfelelően a kijelölési eljárás, valamint a kijelölt szervezetek kijelölését követő ellenőrzésének...

Részletek

Kibervédelem: az EU Tanácsa következtetései hangsúlyozzák, hogy tovább kell erősíteni az EU kiberfenyegetésekkel szembeni rezilienciáját

„Mivel a stratégiai verseny a kibertérben is jelen van, az uniós biztonság és védelem területe fokozódó kockázatoknak van kitéve, egyrészt a növekvő geopolitikai feszültségek, másrészt pedig a digitális technológiáktól való függés következtében. Ennek fényében a Tanács ma következtetéseket hagyott jóvá a kibervédelemről, amelyekben hangsúlyozza, hogy az EU-nak és tagállamainak tovább kell erősíteniük a kiberfenyegetésekkel szembeni rezilienciájukat, valamint javítaniuk kell közös kiberbiztonságukat és kibervédelmüket a kibertérben tanúsított rosszindulatú magatartással és agresszióval szemben. A mai következtetésekben a Tanács üdvözli az Európai Bizottságnak és a...

Részletek

GNSS fejlesztések és kihívások – képzés és szakmai nap a nagy pontosságú műholdas helymeghatározás szolgáltatásról

„Szakmai információs és továbbképző napot tartottak május 18-án a Lechner Tudásközpontban. A rendezvényen a Kozmikus Geodéziai Obszervatórium (KGO) által üzemeltetett nagypontosságú műholdas helymeghatározás szolgáltatás, a GNSSnet.hu működésével és használatával kapcsolatos folyamatban lévő korszerűsítések kerültek fókuszba. GNSSnet.hu: fejlesztések és kihívások címmel szakmai információs és továbbképző napot szervezett a Lechner Tudásközpont május 18-án. A Tudásközpont Kozmikus Geodéziai Obszervatóriuma (KGO) által üzemeltetett GNSSnet.hu szolgáltatás működésével és használatával kapcsolatos folyamatban lévő korszerűsítésekről szóló napon a nagypontosságú műholdas helymeghatározás szolgáltatáshoz kapcsolódó praktikus és hasznos ismereteket szerezhettek be...

Részletek
Page 1 of 490 1 2 490