Találat: szakirodalom

Platformjog. Elméletek és hatályos szabályok

„Kevesebb mint két évtizeddel ezelőtt mindaz, amellyel a jelen kötet foglalkozik, még gyerekcipőben járt, és nem is így hívták, mint most. Azóta nagyot változott a világ. A platformok nemcsak a gazdaságot, hanem a mindennapi életünket is alaposan felforgatták. A közösségi aktivitásainkat, a szabadidőnk eltöltését, a vásárlási szokásainkat éppúgy átalakították, mint számtalan társadalmi alrendszert a gazdaságtól az egészségügyön át egészen az oktatásig. A platformok közvélemény-formáló szerepe jól ismert a politikai életben. A 2019 végén kitört járvány átvészelésében a platformok szintén kulcsszerepet játszottak. A...

Részletek

A Klebelsberg-féle népiskolai program területi hatásai

„A két világháború közötti hazai politika egyik jelentős alakja volt Klebelsberg Kunó, aki a bethleni konszolidáció időszakában, 1922 és 1931 között vezette miniszterként a vallás- és közoktatásügyi tárcát. Nevéhez számos kiemelkedő jelentőségű kultúrpolitikai intézkedés fűződik, amelyeket – az olykor vitatott ideológiai felhangok ellenére – összességében pozitívan értékel az emlékezet. Jelen tanulmányban a szerzők a klebelsbergi életmű talán legismertebb részét képező népiskolai programon keresztül mutatják be azt, hogy az átfogó kultúrpolitikai intézkedéscsomag felfogható a területi fejlődés bizonyos problémáira adott szakpolitikai válaszként is. A...

Részletek

„Mi történik, és van-e baj a budapesti agglomerációban?” – az agglomeráció növekedése és a barnamezős fejlesztések

„A HÉTFA Város és Területfejlesztési iroda igazgatói, Baranyai Zsolt és Szendrei Zsolt, interjút adtak a Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület számára. Az interjú „Mi történik, és van-e baj a budapesti agglomerációban?” címmel jelent meg és az agglomeráció növekedését és a barnamezős fejlesztések kérdését járja körbe a városfejlesztés mentén. A cikk témájához kapcsolódóan további részletekkel és más aktuális városfejlesztési kérdésekkel jelentkezik idén ősszel a 29. Országos Urbanisztikai konferencia. 2023. október 19-én kerül sor a Magyar Urbanisztikai Társaság és a HÉTFA Kutatóintézet és Elemző...

Részletek

A digitalizáció, mint a 21. század új biztonsági kihívása, különös tekintettel Magyarország kibervédelmére

„...Az értekezés a digitalizációt – a 21. század új biztonsági kihívását és annak kapcsán kialakult felzárkózási nehézségeket, a digitalizáció által létrejött veszélyforrásokat, kiszámíthatatlan tényezőket – vizsgálja különös figyelmet fordítva Magyarország kibervédelmére és a kiberbiztonságra. A problémafelvetés tükrében a doktori disszertáció az alábbi kérdésekre keresi a választ: Milyen módon igazolható, hogy a 21. századi kihívások hatékony kezelése komplex nemzetközi együttműködéssel, ugyanakkor a védelmi szektor adaptív képességfejlesztésével, a honvédség modernizációjával, strukturális és eljárásrendbeli átalakításával érhető el? Milyen módon állapítható meg, hogy a digitalizáció az...

Részletek

Egészségügyi kiberbiztonsági szemle

„Egy új vállalkozásba kezdeni mindig izgalommal jár, tele van kihívásokkal. A digitális egészségügy terjedésével az egészségügyi kiberbiztonság egy új tudásterületté vált, amelyen belül az ismeretátadás és a készségfejlesztés egy izgalmas, új kihívást jelent. Feladatunknak tekintjük, hogy az egészségügyi vezetőképzésben és a digitalizációban élenjáró intézetként a megszerzett tudásunkat megosszuk az ágazatban és speciálisan ezen a területen dolgozó kollegákkal és szakemberekkel. Tesszük ezt annak érdekében, hogy az ellátás és a beteg biztonsága növekedjen, az itt keletkező adatok és információk védettek legyenek. Mostani „vállalkozásunk” azt...

Részletek

Az önkormányzati válságkezelés és/vagy reziliencia. Szakirodalmi szemle

„A tanulmány a rezilienciával foglalkozó szakirodalmat elemzi elsősorban a kormányzás, és a decentralizáció szempontjából. A szerző megállapítja, hogy noha a fogalom nem új, de különösen az utóbbi időben vált jellemzővé igazán az interdiszciplináris megközelítés. A covid járvány jelentősen erősítette a rezilienciára épülő szakpolitikák pozícióit, s ez a jelenség a kormányzatok számára is kihívást jelent mind globális, mind nemzeti és helyi önkormányzati szinten. Az elsősorban a járványkezeléssel foglalkozó és a kelet-közép-európai régióra koncentráló szakirodalom szemléje kiterjed a fogalom formálódására, a kormányzási vonatkozásokra, a...

Részletek

Könyvtári trendjelentések

„Az OSZK Könyvtári Intézete szerkesztésében 2023 márciusában megjelent a Könyvtári trendjelentések új száma. A tizenkét tematikus riport 2015-től kezdve mutatja be a hazai könyvtári rendszerben bekövetkezett főbb változásokat, és ízelítőt ad az országos könyvtárstatisztika idősoros adatállományában rejlő elemzési lehetőségek szinte kimeríthetetlen tárházából. A Könyvtárvilág című webmagazin legújabb száma beszámol az elektronikus kiadványról.” Forrás: Könyvtári trendjelentések; Országos Széchényi Könyvtár; 2023. május 9. „Az OSZK Könyvtár Könyvtári Intézete immár második alkalommal készítette el azt a 12 tematikus riportot, amely a 2015-ös évtől kezdve mutatja...

Részletek

Magyarország számokban, 2022. Gazdaság | Társadalom | Digitalizáció | Környezet

„A kedvezőtlen globális környezet és a szomszédunkban zajló háború okozta bizonytalanságok Magyarországon is meghatározói voltak a 2022. évi folyamatoknak. A kihívások ellenére a hazai gazdaság teljesítménye – az uniós átlagnál nagyobb mértékben – 4,6%-kal nőtt, miközben bővült a foglalkoztatás és csökkent a munkanélküliség. Az energiahordozók és a mezőgazdasági termékek megdrágultak, ami hozzájárult az utóbbi két és fél évtized legmagasabb inflációjához (14,5%).” Forrás: Magyarország számokban, 2022; Központi Statisztikai Hivatal; 2023. május 2. Letöltés PDF-ben

Részletek

A mesterséges intelligencia felhasználási lehetőségei a korszerű nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységében

„...A KUTATÁSI PROBLÉMA A posztmodern társadalmak és a formálódó multipoláris világrend korszakában a nemzetbiztonsági szolgálatok számára egyre növekvő kihívást jelent, hogy időszerű, releváns, elemzett-értékelt információkkal válaszolják meg a döntéshozók információigényeit és megalapozott előrejelzéseket készítsenek számukra. A nemzetbiztonsági rendszernek át kell gondolnia, hogy a változó és egyre kiszámíthatatlanabb biztonsági környezetben hogyan képes megfelelni a döntéshozók elvárásainak. Ebben különös szerep hárul az elemző-értékelő szervezetekre, mint a stratégiai nemzetbiztonsági hírszerző szolgálatok központi elemeire. A szolgálatok leterheltségének mérséklésére az együttműködés fokozása, a szervezeti átalakítás, a személyi...

Részletek

Arcfelismerő rendszerek

„Az Infojegyzet "a hivatásos szolgálati jogviszonnyal összefüggő, valamint a nyilvántartásokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról" szóló, T/3757. számú törvényjavaslathoz készült. Áttekinti a biometrikus azonosítás, különösen az arcképfelismerő rendszerek és az azt működtető mesterséges intelligencia társadalmi és jogi dilemmáit; érzékeltetve annak gazdasági hatását is.” Forrás: Arcfelismerő rendszerek; Szalay Klára; Képviselői Információs Szolgálat; Infojegyzet; 2023/10.; 2023. április 28. (PDF)

Részletek
Page 1 of 197 1 2 197