Találat: politika

„A kiberbiztonság jelentősége a mindennapokban”: Interjú Kovács László dandártábornokkal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának egyetemi tanárával

„„Infokommunikáció nélkül nehéz elképzelni az életünket a 21. században, hiszen az internet nélkül ma már fiziológiai szükségleteinket sem mindig tudjuk kielégíteni, ám az ezeket biztosító infrastruktúrák masszív támadásoknak lehetnek kitéve. A kiberbiztonság és kiberhadviselés aktuális kérdéseiről a Ludovika Szabadegyetem előadásán beszélt Kovács László dandártábornok, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar egyetemi tanára és a Magyar Honvédség Parancsnokságának kibervédelmi szemlélője.” Az előadáson olyan alapfelvetések, a mindennapi életünket átszövő, meghatározó körülmények biztonságát veszélyeztető jelenségek merültek fel, amellyel jobb, ha minél szélesebb körben tisztában vagyunk. Tábornok...

Részletek

Felhőalapú együttműködéssel Európa kulturális örökségéért: a Bizottság és a tagállamok közös kezdeményezése

„A Bizottság ma párbeszédet kezdeményezett a tagállamokkal a kulturálisörökség-felhő közös létrehozásáról, mely a megfelelő digitális infrastruktúra megteremtése révén hivatott elősegíteni az európai kulturális értékek megőrzését. A felhő célja a kulturális, kreatív és technológiai ágazatok közötti együttműködés és közös alkotás előmozdítása. Az együttműködést támogató felhő a Horizont Európa programból 2025-ig előirányzott 110 millió eurós költségvetésnek köszönhetően egyedülálló infrastruktúrát hoz létre, mely eddig példa nélküli, tudományokon átívelő és nagyszabású együttműködést tesz lehetővé szakemberek, például kulturális örökséggel foglalkozó tudósok, kurátorok, levéltárosok és konzervátorok között. Élvonalbeli...

Részletek

Az Európai Parlament elfogadta az uniós klímavédelmi csomag több fontos elemét, így a klímaadót és a szociális klímaalapot is

„ A kibocsátáskereskedelmi rendszer reformja: az EP szerint gyorsabb ütemben kellene felhagyni a kibocsátási egységek ingyenes kiosztásával, a magánépületekre és az egyéni közlekedésre viszont csak később kellene kiterjeszteni az új rendszer hatályát Új eszköz a kibocsátásáthelyezés kivédésére: szélesebb hatókör és gyorsabb Szociális Klímaalap az energiaszegénységben élők és a közlekedés lehetőségétől megfosztottak támogatására Megszületett a parlamenti álláspont a 2030-ra legalább 55 százalékos kibocsátáscsökkentést, illetve a munkahelyek és a polgárok védelmét előirányzó, új uniós klímavédelmi csomagról. A 2022. június 7-i plenáris vitát követően a...

Részletek

Irány az 55%: Szociális Klímaalap az energiaszegénység ellen és a közlekedési lehetőségektől elesők támogatására

„ A képviselők társadalmilag méltányos átmenetet szorgalmaznak a klímasemlegesség felé vezető úton Az energiahatékonyság növelésére, a dekarbonizációra és a fenntartható közlekedés érdekében befektetésekre van szükség Nemzeti klímatervekben kellene foglalkozni az energiaszegénységgel és a közlekedéshez való nehéz hozzáféréssel A Parlament támogatja annak az új alapnak a létrehozását, amely a rászoruló európaiakat támogatja majd az energiaátmenet miatt megnövekedő kiadások miatt. A képviselők a szerdai plenáris ülésen 479 szavazattal, 103 ellenszavazat és 48 tartózkodás mellett elfogadták álláspontjukat a Szociális Klímaalap létrehozásáról. Az elfogadott szöveg a...

Részletek

Irány az 55%: a Parlament sokoldalúbb kibocsátáskereskedelmi rendszert szeretne

„ ETS II a kereskedelmi épülethasználatból és a közlekedésből származó kibocsátás szabályozására 2024-től - a rendszer 2029-ig még nem terjedne ki a magánszemélyekre A CBAM-által lefedett ágazatokban 2027-től fokozatosan fel kellene hagynia kibocsátási egységek ingyenes kiosztásával, 2032-re pedig teljesen meg kell szüntetni az ingyenes engedélyeket Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére előírt célérték 2030-ra legyen 63 százalék, 61 helyett A kibocsátáskereskedelemből származó bevételeket az EU és a tagállamok kizárólag klímavédelemre fordíthatnák A kibocsátáskereskedelmi rendszert úgy kell módosítani, hogy az jobban ösztönözze a kibocsátáscsökkentést...

Részletek

Európai Parlament: legyen szélesebb az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus

„ Az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmust (CBAM) 2027-től folyamatosan kellene bevezetni, 2032-re fel kellene hagyni a kibocsátási egységek ingyenes kiosztásával A CBAM hatálya alá be kellene vonni a szerves vegyi anyagokat, a műanyagokat, a hidrogént és az ammóniát, valamint a közvetett kibocsátásokat A legkevésbé fejlett országokat az uniós költségvetésből kellene támogatni a mechanizmus keretében beszedett összeggel egyenértékű forrással Központi CBAM-hatóságot kellene felállítani Az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus hatáskörének tágítását és gyorsabb bevezetését kéri a Parlament a globális éghajlatváltozás hatásainak enyhítése érdekében. A...

Részletek

Zöld megállapodás: úttörő javaslatok Európában a természet helyreállítására 2050-ig és a peszticidhasználat felére csökkentésére 2030-ig

„A Bizottság a mai napon úttörő javaslatokat fogadott el a károsodott ökoszisztémák helyreállítása és a természet regenerálása érdekében Európa-szerte, a mezőgazdasági földterületektől és tengerektől kezdve az erdőkig és a városi környezetig. A Bizottság azt is javasolja, hogy 2030-ig 50 %-kal csökkentsük a vegyi növényvédő szerek használatát és kockázatát. Ezek a kiemelt jogalkotási javaslatok biodiverzitási és a „a termelőtől a fogyasztóig” stratégia és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos stratégia követésére irányulnak, és hozzájárulnak az élelmiszer-ellátás rezilienciájának és biztonságának megvalósításához az EU-ban és világszerte. A...

Részletek

Állami támogatás: A Bizottság 226 millió EUR összegű magyar programot hagyott jóvá a kis- és középvállalkozások támogatására

„Az Európai Bizottság jóváhagyott egy 226 millió EUR (90 milliárd HUF) összegű magyar programot, amely különböző ágazatokban működő kis- és középvállalkozások támogatására irányul az Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben. A programot az állami támogatásokra vonatkozó ideiglenes válságkeret alapján hagyták jóvá. A válságkeretet a Bizottság 2022. március 23-án fogadta el az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján, elismerve, hogy az uniós gazdaság komoly zavarokkal küzd. Margrethe Vestager, versenypolitikáért felelős ügyvezető alelnök így nyilatkozott: „Ez...

Részletek

A Bizottság közzétette az Európa jövőjéről szóló konferencia nyomán született javaslatok első elemzését

„Az Európai Bizottság ma elfogadott közleményében ismerteti, hogyan fogja nyomon követni az Európa jövőjéről szóló konferencia eredményeként született javaslatokat. Egy évnyi tanácskozást követően a konferencia 2022. május 9-én véget ért. A strasbourgi záróünnepségen az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács elnöke 49 ambiciózus és előretekintő általános javaslatot és 326 konkrét egyedi intézkedésjavaslatot tartalmazó zárójelentést vehetett át a konferencia résztvevőitől. Ezek a kilenc tágabb témát felölelő javaslatok a polgárok által az európai, illetve nemzeti szintű polgári vitacsoportokban személyesen, illetve a többnyelvű digitális...

Részletek

A Bizottság üdvözli a szociális szempontból erősebb Európa 2030-ig történő megteremtésére irányuló tagállami célkitűzéseket

„Az uniós foglalkoztatási és szociális miniszterek mai ülésükön ismertették a szociális jogok európai pillérének megvalósítására vonatkozó cselekvési terv 2030-ig történő végrehajtására vonatkozó nemzeti célkitűzéseiket. A Bizottság örvendetesnek tartja a tagállamok szilárd elkötelezettségét egy igazságosabb, befogadóbb és lehetőségekkel teli Európa létrehozása iránt. Az uniós szintű közös erőfeszítések részeként a tagállamok nemzeti kötelezettségvállalásai hozzájárulnak a foglalkoztatásra, az oktatásra és a szegénység csökkentésére vonatkozó három kiemelt uniós cél eléréséhez. Nicolas Schmit, a foglalkoztatásért és a szociális jogokért felelős európai biztos a következőket mondta: „A portói...

Részletek
Page 1 of 68 1 2 68