Skip to main content
közigazgatás: magyarmédiatörvények, határozatok

A Kormány 1500/2014. (IX. 5.) Korm. határozata a központi kommunikációs hivatal létrehozásával kapcsolatos feladatokról

Szerző: 2014. szeptember 7.No Comments

„A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az egységes, koordinált kormányzati kommunikáció megvalósítása érdekében – a Magyar Nemzeti Bank, az önálló szabályozó szervek, valamint az autonóm államigazgatási szervek kivételével – a központi költségvetési szervek, valamint a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek reklám, PR és kommunikációs feladatait egy központi kommunikációs hivatal lássa el;

2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter és a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával az 1. pontban meghatározott feladat végrehajtására készítsen előterjesztést és nyújtsa be a Kormány részére.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2014. szeptember 15.”

Forrás:
A Kormány 1500/2014. (IX. 5.) Korm. határozata a központi kommunikációs hivatal létrehozásával kapcsolatos feladatokról; Magyar Közlöny; 2014. évi 123. szám, 2014. szeptember 5.; 13338. oldal (pdf)