Skip to main content
közigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1060/2015. (II. 18.) Korm. határozata a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjainak 2015. évi eredményes zárásával összefüggő érdekeltségi ösztönzőrendszerrel kapcsolatos feladatokról

Szerző: 2015. február 23.No Comments

„…b) az ösztönző rendszer egységes elvárási és értékelési elveken nyugszik és célfeladat (a továbbiakban: célfeladat) formájában kerül meghatározásra az 1. mellékletnek megfelelően, azaz minden operatív program esetében a tervezett vállalt kifizetés és a tényleges kifizetés arányához (a továbbiakban: terv–tény arány) kötődik azzal, hogy 90%-os terv–tény arány teljesítése alatt nem történhet kifizetés az ösztönző rendszeren keresztül;
c) a célfeladat eredményes teljesítéséhez kapcsolódó céljuttatás (a továbbiakban: céljuttatás) mértéke legfeljebb 8 hónapi, e Korm. határozat közzétételekor a célfeladatot teljesítő számára megállapított illetménynek megfelelő összeg;…”

Forrás:
A Kormány 1060/2015. (II. 18.) Korm. határozata a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjainak 2015. évi eredményes zárásával összefüggő érdekeltségi ösztönzőrendszerrel kapcsolatos feladatokról; Magyar Közlöny; 2015. évi 18. szám; 2015. február 18.; 895-896. oldalak (pdf)