jogközigazgatási informatikatörvények, határozatok

Törvény és kormányhatározat az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

Szerző: 2016. január 4.No Comments

„…8.§ 1) Az ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni.
(2) Nincs helye elektronikus ügyintézésnek azon eljárási cselekmények esetében, ahol törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az ügyfél személyes megjelenését vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását kötelezővé teszi.
(3) Törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az elektronikus ügyintézés lehetőségét csak annyiban korlátozhatja, ha az eljárás során az ügyfél személyes jelenléte vagy valamely okiratok másként nem pótolható benyújtása elengedhetetlen….[Törvény]”

—-

„A Kormány az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakítása érdekében
1. felhívja az érintett minisztereket, hogy az egyes eljárásokra vonatkozó ágazati szabályokban
a) az elektronikus ügyintézés tilalmának, korlátozásának, valamint az ügyfél személyes megjelenési kötelezettségének szabályait vizsgálják felül,
b) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényhez képesti eltéréseket vizsgálják meg, és az indokolatlan tilalmak, korlátozások, megjelenési kötelezettségek, valamint a b) pontban megjelölt eltérések megszüntetéséhez szükséges törvénymódosítási javaslataikat küldjék meg a belügyminiszternek;
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: 2016. február 28.

2. felhívja a belügyminisztert, hogy az 1. pontban megkapott törvénytervezetek alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, az igazságügyi miniszterrel és a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanáccsal együttműködve – készítse el az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges törvénytervezetet.
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2016. április 15.[Kormányhatározat]”

Forrás:
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól; Magyar Közlöny; 2015. évi 202. szám; 2015. december 23.; 26809-26859. oldalak (pdf)
A Kormány 1957/2015. (XII. 23.) Korm. határozata az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény elfogadását követő feladatokról; Magyar Közlöny; 2015. évi 202. szám; 2015. december 23.; 27094. oldal (pdf)