Skip to main content
távközlés

Közös, uniós megközelítés az Újgenerációs Hozzáférési Hálózatok számára

Szerző: 2010. szeptember 28.No Comments

2010. szeptember 20-án az Európai Bizottság Ajánlást fogadott el az Újgenerációs Hálózatokhoz való szabályozott hozzáférésről. Ez a nemzeti szabályozó hatóságok számára rendezi el, hogy hogyan szabályozzák a hozzáférését a rendkívüli sebességű optikai hálózatokhoz (NGA hálózatok).

Elsőnek, bár nem lesz kedvezményes eljárás a domináns cégek számára, a száloptikai hálózatokhoz való hozzáférés árának szabályozása teljes mértékben tükrözni fogja a befektetési kockázatokat, lehetővé fogja tenni a befektetők számára, hogy vonzó nyereségre tegyenek szert.

Másodszor, a nemzeti szabályozó hatóságoknak rendelkezniük kell a hozzáférés problémáit orvosoló teljes eszköztárral. Ebből kell kiválasztaniuk, a nemzeti piac körülményeinek ismeretében, a megfelelő eszközöket a piacra való bejutás és az infrastruktúra alapú verseny ösztönzésére.

Harmadszor, a száloptikai kábeles környezetben az ex ante szabályozásnak tükröznie kell az egyes piacok és területek különbözőségeit a verseny feltételeit illetőleg (vidék és város). Ahol a verseny erős (kábeles szolgáltatók és a jövendő mobil Internet) ott a szabályozásnak is kevésbé kell szigorúnak lennie.

Végül az Ajánlás erőteljesen támogatja a közös befektetési megállapodásokat az Újgenerációs Hálózatok területén és megengedi, hogy alacsonyabb hozzáférési árakat állapítsanak meg a száloptikás előfizetői hurokhoz, hosszú távú elkötelezettségért vagy mennyiségi szempontokért cserében.

Az ajánlások az ugyanezen a napon elfogadott szélessávú intézkedéscsomag (IP/10/1142) részét képezik.

Forrás:
EU: European Commission sets out common EU approach on ultra-fast broadband networks, ePractice.eu, 2010. szeptember 23.
Comission Recommendation of 20.9.2010 on regulated access to Next Generation Access Networks (NGA), {SEC(2010) 1037}, Európai Bizottság, 2010. szeptember 20.
(pdf)
Digitális menetrend: A Bizottság intézkedéseket tervez a gyors és nagyon gyors szélessávú internet-hozzáférések kiépítéséért Európában, IP/10/1142, Európai Bizottság, 2010. szeptember 20.
Digital Agenda: Commission measures to deliver fast and ultra-fast broadband in Europe – what would they do for me?, MEMO/10/426, Európai Bizottság, 2010. szeptember 20.