közigazgatás: magyar

Nyitott jogalkotási kísérlet – Hogyan modernizáljuk a közigazgatást?

Szerző: 2010. október 29.No Comments


Újszerűen monitorozza a szakmabeliek véleményét a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, amely még az idei évben el akarja készíteni a közigazgatás modernizálásának alapvető irányait rögzítő közigazgatás-fejlesztési stratégiát. Az úgynevezett Open Space munkamódszerrel, no és mintegy száz résztvevő közreműködésével arra keresték a választ október 25-én a budapesti Millenárison, hogy „Milyen fejlesztési irányokat vegyünk figyelembe a közigazgatás-fejlesztési stratégia kialakítása során?”

Alig fél óra alatt kéttucatnál is több érdekes témafelvetés került a falra, amelyek köré a beszélgető csoportok szerveződtek. Csak néhány ízelítőül:
• Emberi tényező a közigazgatásban
• Háromrégiós Magyarország
• Közigazgatási információs rendszerek
• A köztisztviselő etikája
• Automatikus irat- és dokumentumkezelés
• A tervezés szerepe
• Infokummunikáció mint a közigazgatási kultúraváltás alapja
• A közjó mint a közpolitika koordinációs eszköze
• Stratégiai menedzsment a közigazgatásban
• Szervezet- és vezetésfejlesztés
• Jó közigazgatási eljárási alapelvek
• Alkalmas-e a közigazgatás önmaga fejlesztésére?
• Ki a jó köztisztviselő?
• Fogyasztóvédelem a közigazgatásban
• Kistérség vagy járás?
• Ügyfélközpontúság a közigazgatásban
• Hogyan vizsgáljuk felül az állam feladatait?
• Integrált ügyfélszolgálatok
• Korszerű tudásmenedzsment-rendszerek
• Hol lehet a jelenlegi rendszerbe könnyedén beavatkozni?
• Hatósági eljárások korszerűsítése – e-ügyintézés
• Tanulhat-e a privát szféra a közigazgatástól?
Már a nem teljes körű felsorolásból is kitűnik, hogy mennyi érdekes gondolat vetődött fel, amelyet a nap folyamán a kiscsoportok megvitattak.
A szervezők azt ígérték, hogy a rövid emlékeztetők felkerülnek a www.etudasportal.gov.hu oldalra.”

Forrás:
Nyitott jogalkotási kísérlet – Hogyan modernizáljuk a közigazgatást?, Localinfo, 2010. október 29.