Skip to main content

Találat: közigazgatási stratégiák

Gondolatok a magyar közigazgatási stratégiaalkotásról, különös tekintettel a központi szervekre

„Egy olyan léptékű feladat- és szervezetrendszer, mint a közigazgatás, nem nélkülözheti a közép- és hosszú távú működést biztosító, annak keretet adó stratégiákat. És mégis! Ma hazánkban nem tudunk olyan elfogadott és érvényesülő dokumentumot felmutatni, amely konzekvensen kijelöli azokat a sarokköveket, amelyek mentén építkezik a közigazgatás feladat- és szervezetrendszere, személyzeti politikája és egész működése. Vannak ágazati stratégiák szép számmal, különösen a digitalizáció területén volt aktív a stratégiaalkotás az utóbbi időben, azonban továbbra is hiányzik egy átfogó, a közigazgatás egészét felölelő stratégia. Jelen tanulmány...

Részletek

Elindult a weboldal a budapesti Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) kidolgozásába bekapcsolódó állampolgárok számára – ITS 2027

„A nyitottság, együttműködés és részvétel jegyében új honlapot hozott létre a Fővárosi Önkormányzat, melyen bárki elmondhatja, hogy szerinte minek és milyen irányba kellene a leginkább fejlődnie Budapesten. 2020-ban új fordulatot vesz a tervezés folyamata Budapesten. A város fejlesztésének alapja a különböző szektorok közötti együttműködés, egy digitális részvételi platformon történő közös munka lesz. Az Okos Város módszertant alkalmazva, a fővárosi tervek kidolgozása során az koordinátor irodák kapcsolatot teremtenek a projektek érintettjei között, akik egy erre a célra létrejött digitális térben, később pedig párhuzamosan...

Részletek

1186/2020. (IV. 28.) Korm. Határozat a „Felzárkózó települések” és a gazdaságélénkítő program folytatása érdekében teendő további intézkedésekről

„A Kormány célja, hogy Magyarország minden magyar biztonságos otthona legyen, mindenkinek megadva a jó élet lehetőségét. A Kormány 1. elismeri a karitatív szervezetek, más társadalmi szereplők e cél érdekében 2019-ben kifejtett tevékenységét; 2. elengedhetetlennek tartja, hogy a korábban megkezdett hosszú távú fejlesztési és gazdaságélénkítő program a) a korábban a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról szóló 1403/2019. (VII. 5.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat1) 1. mellékletében és a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019....

Részletek

1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2022. évig tartó Intézkedési Tervéről

„1. A Kormány a) elfogadja az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2022. évig tartó – az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015–2025.) szóló 15/2015. (IV. 7.) OGY határozat alapján készített, az 1. mellékletben foglalt – Intézkedési Tervét (a továbbiakban: Intézkedési Terv), b) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy koordinálja az Országos Fogyatékosságügyi Program és az annak megvalósítását elősegítő Intézkedési Terv végrehajtását, Felelős: emberi erőforrások minisztere Határidő: folyamatos c) felhívja az érintett minisztereket, hogy az emberi erőforrások miniszterének megkeresésére a szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával...

Részletek

Hatásvizsgálatok és stratégiai dokumentumok növelik a közigazgatás hatékonyságát

„Lezárult a „Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban”című (ÁROP 1.1.19.) projekt, melynek eredményeként nyolc hatásvizsgálati csomag és öt stratégiai tervdokumentum (Fehér Könyv) készült el. A projekt egyrészt a kapcsolódó pályázati forrást felhasználó minisztériumok hatékony és naprakész módszertani megalapozását célozta, illetve a stratégiai tervezésre és hatásvizsgálatok elvégzésére vonatkozó új jogi környezet gyakorlati alkalmazását segítette elő a minisztériumi dolgozók részére. A magyar közigazgatás rendszerszintű átalakításának irányait a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program rögzíti, amely stratégiai célként jelölte meg a közigazgatás működésének hatékonyabbá...

Részletek

Kormányhatározat a kormányzati stratégiai dokumentumok felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról

„...9. felhívja a) a nemzetgazdasági minisztert, hogy végezze el a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiájáról szóló 1023/2007. (IV. 5.) Korm. határozat felülvizsgálatát, és annak eredményétől függően, szükség esetén készítsen előterjesztést a Kormány részére a kormányhatározat módosításáról, vagy hatályon kívül helyezéséről, illetve megújításáról, valamint gondoskodjék a Nemzeti Reformprogram 32–38. intézkedéseiben felsorolt K+F+I-t érintő stratégiák összehangolásáról, Felelős: nemzetgazdasági miniszter az emberi erőforrások minisztere, az érintett miniszterek és az MTA elnökének bevonásával Határidő: 2013. október 31. 10. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert,...

Részletek

Megjelent a Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése érdekében kiírt felhívás

„Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a ”Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése” című, ÁROP-1.1.19 kódszámú felhívás dokumentációja. A rendelkezésre álló keretösszeg 1,2 milliárd forint. A pályázatok benyújtására 2012. július 17. és 2012. szeptember 28. között van lehetőség.” Forrás: Megjelent a Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése érdekében kiírt felhívás; Nemzeti Fejlesztési Ügynökség; 2012. július 17. Kapcsolódó dokumentumok

Részletek

Kormányrendelet a kormányzati stratégiai irányításról

„III. FEJEZET AZ EGYES KÖTELEZŐEN ELŐKÉSZÍTENDŐ STRATÉGIAI TERVDOKUMENTUMOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 12. Az országelőrejelzés 26. § (1) Az országelőrejelzés olyan, tudományos, szakmai szempontból elismert személyekből álló bizottság által kidolgozott hosszú távú stratégiai tervdokumentum, amely tartalmazza: a) a tervezett időtávon belül a Magyarországot érintő külső hatások és kockázatok, valamint a belső kihívások és fejlődési lehetőségek előrejelzését és azonosítását; b) a tényekkel, illetve tudományos eredményekkel megalapozottan értékelhető és valószínűsíthető társadalmi, gazdasági, kulturális, környezeti folyamatok és hatások elemzését, valamint c) az átfogó fejlődési irányvonalak, trendek és...

Részletek

Készül a teljes kormányzati stratégia irányítási rendszer átalakítása

„A „Stratégiai menedzsment a felsőoktatásban” című műhelykonferencián tartott előadást, azt követően pedig sajtótájékoztatót Farkas Krisztina, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM), valamint Kis Norbert, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) helyettes államtitkára kedden, a Budapesti Corvinus Egyetemen. Farkas Krisztina stratégiáért felelős helyettes államtitkár a műhelykonferenciát követően arról tájékoztatott, hogy a KIM készíti elő a teljes kormányzati stratégia irányítási rendszer átalakítását. Hangsúlyozta, hogy mindez a teljes stratégiai tervezési rendszert – a tervezéstől a megvalósításon át, a visszacsatolásig – fogja szabályozni. Stratégiai tervezés és irányítás...

Részletek

Javaslat a kormányzati stratégiai irányítási rendszer létrehozására

„Átfogó kormányzati stratégiai irányítási rendszer készül, amelynek keretében az Új Széchényi Tervvel, a Széll Kálmán Tervvel, a Magyar Munkatervvel, a Magyary Programmal és más szakpolitikai programokkal megalapozott 2020-ig szóló középtávú nemzeti stratégiák kidolgozása megvalósulhat. A stratégiai tervezési a központi közigazgatás tervezési- végrehajtási-ellenőrzési mechanizmusát hatékonyabbá, átláthatóbbá teszi. Az erről szóló kormányrendelet-tervezetet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium elkészítette. Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztés egy tervezet, ezért ebben a formájában nem tekinthető a kormány álláspontjának. Az előterjesztés célja – a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Programban...

Részletek
Page 1 of 2 1 2