közigazgatás: külföldönközigazgatás: magyar

A regionalizmus és az önkormányzatiság alakulása Európában. Magyarországi kihívások

Szerző: 2010. november 17.No Comments

Mizser Csilla
PhD értekezés

nyilvános vita: 2010. november 30. 16 óra
Helye: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Budapest, Egyetem tér 1-3. fszt. 12. Kari Tanácsterem

A jelölt témavezetője:
Dr. Kukorelli István egyetemi tanár ELTE ÁJK
A bíráló bizottság elnöke:
Dr. Ficzere Lajos professor emeritus ELTE ÁJK
A bíráló bizottság tagjai:
Dr. Patyi András PhD tszv. egyetemi docens SZIE, Dr. Kadocsa György főiskolai tanár, intézetigazgató, Óbudai Egyetem
A disszertáció hivatalos bírálói:
Dr. Kiss László DSc egyetemi tanár PTE, Dr. Soós Edit CSc., docens SZIE
Tézisek