közigazgatás: külföldönközigazgatási informatika

Data.gov, az amerikai szövetségi kormányzati információk tárháza

Szerző: 2010. november 28.No Comments

Az Egyesült Államok elnökének szándékait a Nyílt Kormányzati Utasítás (Open Government Directive) foglalja össze a nyílt kormányzat és a nyílt adatok területén. Ebben többek között azt a célt tűzi ki, hogy javítani kell azoknak a kormányzati adatoknak az elérhetőségét, melyek elősegítik, hogy az állampolgárok jobban megértsék a kormányzat működését, gazdasági haszonnal járhat a nyilvános elérésük, és megnövelik az átláthatóságot, beszámoltathatóságot. Szándékai megvalósításában központi szerepet játszik a 2009. májusában létrehozott Data.gov webhely. Megfogalmazott célja, hogy az amerikai nép számára biztosítsa a szövetségi kormányzattól származó és a szövetségi kormányzat által szolgáltatott értékes, gépileg feldolgozható adatok szabad és könnyű hozzérését. Segítségével az állampolgárok képesek legyenek a kormányzattól származó információt könnyen megtalálni, megérteni és használni. A már jelenleg is hozzáférhető adatokat tekintve a Data.gov lehetővé teszi, hogy használhatóbb formákban legyenek elérhetők. A nehezen hozzáférhető adatok tekintetében azt tartják fontosnak, hogy minél gyorsabban, minél több adatot tegyenek nyilvánosan használhatóvá az adatvédelmi, nemzetbiztonsági előírásokra is figyelve.

A Data.gov működésének értékes dokumentuma a Data.gov Concept of Operations című anyag, amely 2010. november 15-én érte el 1.0 változatát. Ebben meghatározzák az általános stratégiai szándékokat, a működés leírását, a jövendő működés elveit, valamint a következő lépéseket.

Tartalomjegyzék:
1. Stratégiai szándék
1.1 Elvek
1.2 Milyen haszna származik ebből a közösségnek?
1.2.1 Átláthatóság: a beszámoltathatóság biztosítása és ösztönzése
1.2.2 Részvétel: Elősegíteni a közösség képzését, részvételét és az újítást
1.2.3 Együttműködés: Bevonás és visszajelzés
1.3 Milyen haszna származik ebből a végrehajtó hatalomnak?
1.4 A siker mérése

2. A működés áttekintése
2.1 A Data-gov-on keresztül elérhető adatkészletek szabályozása
2.2 Információminőség
2.3 Használatra való alkalmasság meghatározása és az adatok megtalálásának elősegítése
2.4 A Data.gov segítségével nyilvánosságra hozott adatkészletek számának növelése
2.5 A Data.gov működésével kapcsolatos szerepek és felelősségek

3. Data.gov megvalósításának együttműködésre alapozott magasszintű architektúrája
3.1 A webhely fejlődés
3.1.1.-3.1.4 Fejlődési szakaszok
3.2 Technikai architektúra
3.2.1 Hogyan éri el a nagyközönség a Data.gov szolgáltatásait? 1. modul: webhely és keresés
3.2.2 Hogyan látják el adatokkal a kormányzati szervezetek a Data.gov-ot? 2. modul: Adatkészlet Kezelési Rendszer
3.2.3 Hol tárolják az adatkészletekről szóló információt? 3. modul: metaadat katalógus és alkalmazásprogramozói felületek
3.2.4 Hogyan követ mindent nyomon a Data.gov? 4. modul: teljesítménykövetés és -elemzés
3.2.5 Hogyan fedez fel további megjelentetendő adatokat a Data.gov? 5. modul: adatvagyon feltárás
3.2.6 Hogyan teheti a Data.gov az adatokat hozzáférhetőbbé és hasznosabbá ? 6. modul: közös kiszolgálás (kormányzati szervezetek adatainak kiszolgálása a Data.gov-ról)
3.3 Előretekintés
3.3.1 Szemantikus web
3.3.2 Földrajzi adatok integrációja
3.3.3 Közösségek
3.3.4 Adat-pédia
3.3.5 Mobil alkalmazások
3.3.6 Szervezetek és webhelyek teljesítménykijelzése
3.4 Együttműködés más kormányzati webhelyekkel

Forrás:
Data.gov Concept of Operations, Office of E-Government and IT Office of Management and Budget, 2010. november 15. (pdf)