jogközigazgatás: külföldön

A közigazgatás szervezetrendszerével összefüggő szabályozási tárgykörök az Európai Unió tagállamai alkotmányaiban

Szerző: 2011. január 2.No Comments

„E tanulmány célja, hogy egy új alkotmány előkészítő munkáihoz kapcsolódva áttekintse a közigazgatás – ide értve az állami és önkormányzati közigazgatást – szervezetrendszerével összefüggő szabályozást az Európai Unió tagországai alkotmányaiban.

A külföldi alkotmányok három témakört szabályoznak a közigazgatás szervezetével kapcsolatban.
Elsőként a kormányról, annak megalakulásáról, tagjairól, alkotmányos feladatairól, a kormányhoz közvetlenül kapcsolódó személyekről (tisztségviselőkről) és szervezetekről, a miniszterelnök és a miniszterek helyettesítéséről, a kormány megbízatásának megszűnéséről találunk rendelkezéseket. Ezt követik a közigazgatásra vonatkozó szabályok: a közigazgatásra vonatkozó elvek, a (központi) közigazgatás szervei, ezek kapcsolatrendszere, végül a köztisztviselőkre vonatkozó rendelkezések. A harmadik szabályozási tárgykör az önkormányzati rendszer. Ezen belül az önkormányzati szinteket, feladatokat, jogokat és kötelezettségeket, az önkormányzatok pénzügyi-gazdasági önállóságát és működőképességét garantáló rendelkezéséket, az önkormányzatok állami felügyeletét és az önkormányzati jogok védelmét tartalmazó szabályokat, az önkormányzati testületek, azok vezetői megválasztására vonatkozó szabályokat, végül – eléggé ritka esetekben – az önkormányzat igazgatási vezetőire és szerveire irányadó rendelkezéseket találjuk. A három témakör szabályozása általában nem különül el ilyen élesen. A közigazgatásról szóló szabályok ritkán kerülnek önálló cím vagy fejezet alá, legtöbbször a kormányt szabályozó fejezetben találhatók. Az önkormányzatokra vonatkozó szabályozás ugyan elkülönül a kormányra vonatkozó rendelkezésektől, de szövetségi államok esetében gyakran a szövetségi szintek és hatáskörök körében tárgyalják ezeket.

E sok szabályozási tárgykör nem mindegyike tartozik vizsgált témánkhoz. Ezért a kormányról szóló szabályok közül nem foglalkozunk a kormány megalakulásával, megbízatásának megszűnésével. Áttekintjük azonban a kormány feladataira, tagjaira, a miniszterelnök helyettesítésére, a kormányhoz kapcsolódó személyekre és szervezetekre vonatkozó szabályokat, mert ezeket intézményi jellegű normáknak tartjuk. A közigazgatásról rendelkező szabályok mindegyikét megvizsgáljuk, mert összefüggésük okán még a szorosan ide nem tartozó, a köztisztviselőkre vonatkozó normák is tanulsággal szolgálnak. Az önkormányzati rendelkezések körében csak az önkormányzati szintekre, az önkormányzati testületekre és vezetőkre, az önkormányzatok és igazgatási szerveik társulására, az igazgatási tevékenységet végző szervekre és vezetőkre, valamint az önkormányzatok állami ellenőrzésére vonatkozó szabályokat vizsgáljuk. A többi szabály egy új önkormányzati törvény megalkotása során bír jelentőséggel.”

Forrás:
A közigazgatás szervezetrendszerével összefüggő szabályozási tárgykörök az Európai Unió tagállamai alkotmányaiban, dr. Somogyvári István, Jegyző és közigazgatás, 2010. december 27.