Skip to main content
jogközigazgatás: magyartörvények, határozatok

1155/B/2006. AB határozat

Szerző: 2011. január 27.No Comments

„A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő

h a t á r o z a t o t:

1. Az Alkotmánybíróság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 171. § (1) bekezdése – az Alkotmány 2. § (1) bekezdésével és 8. § (1)-(2) bekezdésével összefüggő – alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

2. Az Alkotmánybíróság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 171. § (1) bekezdése – az Alkotmány 7. § (1) bekezdésével összefüggő – alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt visszautasítja.

3. Az Alkotmánybíróság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 189. § 2. pontja alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány tárgyában az eljárást megszünteti.”

Forrás:
1155/B/2006. AB határozat, Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága, 2011. január 25.
Lásd még:
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól