közigazgatási informatikatörvények, határozatok

Vetési Iván miniszteri biztosi kinevezése

Szerző: 2011. február 9.február 14th, 2011No Comments

„A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi utasítást adom ki:
1. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (2) bekezdés b) pontja alapján 2011. február 1. napjától 2011. július 31. napjáig Vetési Ivánt miniszteri biztossá nevezem ki.
2. § A miniszteri biztos feladata a Nemzeti Egységes Kártyarendszer koncepciójának kidolgozása, megvalósításának összefogása.
3. § A miniszteri biztos feladata a Kormány a Nemzeti Egységes Kártyarendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1309/2010. (XII. 27.) Korm. határozata (továbbiakban: Korm. határozat) 1. pontjában meghatározott bizottság elnöki feladatainak ellátása.
4. § A miniszteri biztos tevékenységét a miniszter a közigazgatási államtitkár útján irányítja.
5. § Ez az utasítás közzététele napján lép hatályba.”

Forrás:
8/2011. (II. 8.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről, Hivatalos Értesítő, 2011. 9. szám, 2011. február 8., 1023. oldal (pdf)
Lásd még:
Kormányhatározat a Nemzeti Egységes Kártyarendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról