Skip to main content
közigazgatási informatika

Digitális menetrend – egyre több európai uniós polgár élvezheti az elektronikus közszolgáltatások előnyeit

Szerző: 2011. február 22.No Comments

„Az e-kormányzatra vonatkozóan ma közreadott kilencedik európai teljesítményértékelő jelentés szerint Európa-szerte egyre több embernek van hozzáférése elektronikus közszolgáltatáshoz. Az elektronikus közszolgáltatások átlagos hozzáférhetősége az Unióban a 2009. évi 69%-os mértékről 2010-ben 82%-ra emelkedett. A kormányzati szolgáltatások egyre szélesebb körének online elérhetővé tétele segíti a költségcsökkentést a közigazgatásban, és visszaszorítja a vállalkozásokat és a polgárokat érintő bürokráciát. A jelentés felfedi, hogy az EU-ban mely országok érték el a legjobb és a legrosszabb eredményt e téren, és két alapvető közszolgáltatásra: a munkakeresésre és a cégalapításra összpontosít. Bár az uniós tagállamok közigazgatási szervei jó úton haladnak, továbbra is van különbség az egyes országok teljesítménye között. Az elektronikus közbeszerzés alkalmazásának előmozdítása terén is van még mit tenni. Az Európai Unió az európai digitális menetrend keretében arra törekszik, hogy 2015-re a polgárok fele és a vállalkozások négyötöde e-kormányzati szolgáltatásokat használjon (lásd IP/10/581, MEMO/10/199 és MEMO/10/200). A jelentés megállapításai hasznos visszajelzést adnak a Bizottság által 2010 decemberében indított e-kormányzati cselekvési terv célkitűzéseivel kapcsolatban, amelynek keretében a Bizottság a tagállamokkal együttműködve kívánja kiterjeszteni az állami szervek által az interneten keresztül kínált szolgáltatások körét és javítani azok minőségét (lásd IP/10/1718 és MEMO/10/681).

Az alapvető közszolgáltatások több mint 80%-a érhető el interneten
20 alapvető közszolgáltatás – például gépjármű-regisztráció, adóbevallás, cégbejegyzés – európai online elérhetősége 2010-ben elérte a 82%-ot, ami jelentősen meghaladja a 2009-ben mért 69%-os mértéket. E téren a legjobb teljesítményt Ausztria, Írország, Málta, Olaszország, Portugália és Svédország érte el, ahol valamennyi szóban forgó alapszolgáltatás teljes mértékben elérhető online. Bulgária, Lettország és Olaszország komoly előrehaladást tett a múlt évben a szolgáltatások online elérhetővé tétele terén. A jelentésből kiderül, hogy a vállalkozásoknak szóló szolgáltatások szintje fejlettebb a lakosság számára rendelkezésre álló szolgáltatásokénál.

A szolgáltatások minősége
Az idei jelentés a munkanélküliek és a kezdő vállalkozók igényeire összpontosít. Megvizsgálja, hogy a közigazgatásban miként csökkentik a bürokráciát, illetve teszik egyszerűsített módon elérhetővé azon közszolgáltatások teljes skáláját, amelyek a cégalapításhoz vagy a munka világába való visszatéréshez szükségesek. Ez történhet internetes portálon keresztül vagy automatikusan, mint például, amikor egy új cég az adóazonosító szám igénylésekor automatikusan HÉA-számot is kap. A jelentés szerint a cégalapításhoz szükséges szolgáltatások 55%-át biztosítják e célra kialakított portálon keresztül vagy automatikusan Ausztriában, Dániában, az Egyesült Királyságban, Észtországban, Írországban és Svédországban. Azonban a munkanélküliek számára hasznos szolgáltatások mindössze 46%-a áll jelenleg rendelkezésre e célra kialakított portálon keresztül.

Elektronikus közbeszerzés
Bár az állami szervek 70%-a már alkalmaz elektronikus közbeszerzést, ez a módszer összességében kis arányban van jelen (a legjobb becslések szerint az összes beszerzés 5%-át teszi ki), és így e téren még nem lehet jelentős eredményekről beszámolni. Ha az elektronikus közbeszerzés teljes mértékben elérhető lenne, és használata szélesebb körben történne, akkor a közbeszerzések terén akár 30%-os költségmegtakarítást is eredményezhetne.

Kisebb település, kevesebb elektronikus szolgáltatás
A jelentés most először az e-kormányzat regionális és helyi dimenzióját is vizsgálja, és lényeges különbségekre mutat rá az országokon belül is. A főként helyi szinten nyújtott szolgáltatások esetében a kisebb önkormányzatok csak fele olyan mértékű online elérhetőséget biztosítanak, mint nagyobb társaik. Például míg a kisebb települések weboldalai lehet, hogy szolgálnak információval arra nézve, hogyan lehet születési anyakönyvi kivonatról másolatot igényelni, a nagyobb városok weboldalai a letölthető formanyomtatványokat is tartalmazzák. Ez azzal is magyarázható, hogy a kisebb helyi önkormányzatok és lakosaik jobban kedvelik a személyes ügyintézést, illetve az egyéb, hagyományosabb csatornákat, de jelezheti azt is, hogy a kisebb önkormányzatoknak mérsékeltebb kapacitása (gyengébb stratégiája, finanszírozása, adottsága) van az elektronikus szolgáltatások felkarolására.

Előzmények
A Bizottság 2001 óta készít teljesítményértékelő jelentést az e-kormányzat Európai Unión belüli térnyeréséről. A felmérés célja, hogy az előrehaladás összehasonlítása és a bevált gyakorlatok megosztása érdekében értékelje a különböző európai országok teljesítményét. Az elemzés több mint 10 000 weboldalt vizsgál az EU 27 tagállama, valamint Horvátország, Izland, Norvégia, Svájc és Törökország területéről.

A teljesítményértékelés 12 alapvető lakossági elektronikus közszolgáltatást elemez: jövedelemadó, munkakeresés, társadalombiztosítási ellátások, személyi okmányok, gépjármű-regisztráció, építési engedély kérelmezése, rendőrségi bejelentés, közkönyvtárak, születési és házassági anyakönyvi kivonat, jelentkezés felsőoktatásba, lakcímváltozás bejelentése és egészségügyi szolgáltatás. Az értékelés emellett vizsgál 8 olyan elektronikus közszolgáltatást is, amelyeket vállalkozások vehetnek igénybe: munkáltatói társadalombiztosítási járulék, társasági adó, hozzáadottérték-adó, cégbejegyzés, adatbejelentés a statisztikai hivatal felé, vámnyilatkozat, környezettel kapcsolatos engedélyek és közbeszerzés.

További információk:
Az e-kormányzatra vonatkozó kilencedik teljesítményértékelő jelentés (angolul)
A 2011–2015 időszakra szóló e-kormányzati cselekvési terv (angolul)
Neelie Kroes weboldala
A digitális menetrenddel foglalkozó weboldal

Forrás:
Digitális menetrend – egyre több európai uniós polgár élvezheti az elektronikus közszolgáltatások előnyeit, IP/11/206, Európai Bizottság, 2011. február 21.