Skip to main content
jogközigazgatás: magyar

Elemi hiányosságokat tárt fel a Fővárosi Bíróság működéséről szóló vizsgálat

Szerző: 2011. március 21.No Comments

„Az igazgatási szervezet felkészületlen, a munkafolyamatok szervezetlenek, az iratvizsgálatok formálisak, a vezetők kezükbe se vették a pervezetési aktákat – áll a Fővárosi Bíróságról (FB) szóló vizsgálati jelentésben. A bíróságok épp akkor kezdtek komoly önvizsgálatba, amikor már szinte biztos, hogy minisztériumi irányítás alá kerülnek.

Legutóbbi ülésén az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) elfogadta a Fővárosi Bíróság működéséről szóló vizsgálati jelentést. A dokumentum több ponton is szokatlanul kemény kritikát fogalmaz meg a korábbi vezetés munkájáról.

A vizsgálat lényegében azt állapította meg, hogy a Fővárosi Bíróság munkaterhe nem kirívó, vagyis a működési aránytalanságokat és zavarokat (elsősorban az ügyhátralékot és a határidők rendszeres elmulasztását) a rossz vezetés idézte elő. Következetlen igazgatási munka folyt, ami egyértelműen felveti az érintett vezetők felelősségét.

„Elemi szakmai hiányosságok”
A jelentés teljes szövege nyilvánosan még nem hozzáférhető, de pár napja felkerült a FB belső hálózatára.

„(…) a megyei bíróságok és a fővárosi bíróságok között az ügyérkezéshez viszonyított engedélyezett létszámokban lényeges, és munkaszervezéssel meg nem oldható aránytalanságok nincsenek. Ennek következtében a fővárosi bíróságok munkaterhének (folyamatos ügyei) kedvezőtlen
alakulásában más tényezők közrehatását kellett felderíteni.”

„Az igazgatási vezetés a szervezeten belüli és szervezetek közötti munkaszervezésre nem készült fel, de legalábbis nem tartott lépést az ügyérkezés strukturális változásával.”

„A munkafolyamatok adekvát megszervezésével az igazgatási vezetés évek óta adós maradt. (…) A szervezési kapacitás a tűzoltásra terjedt ki (fizetési meghagyások kibocsátására titkárok, fogalmazók mozgósítása).”

„A vezetési struktúra működtetése abban is következetlen, hogy nem tisztázta a kizárólag igazgatási, és szakmai funkciókat, azokat a kerületi bíróságok esetében a vezetők habitusuk, és vérmérsékletük, vagy érdeklődésük függvényében választják. Nem tisztították meg a nagyobb szervezetek, példának okáért a Fővárosi Bíróság vezetési struktúráját sem.”

„A vizsgálók tapasztalhatták, hogy az elrendelt perkivonatok valóságos információt nem közvetítenek, mint ahogyan a formális kitűzések, s ezek ellenőrzése sem eredményezte az ügyek érdemi befejezését. A vizsgálók megállapításai azt is megerősítették, hogy a tárgyalási napok kitűzése, és kihasználásának ellenőrzése, az iratok betekintése nélkül puszta formalitás. Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a megállapított hiányosságok felszámolására tett intézkedésekkel a következmények nélküli szembeszegülés, vagy azok formális teljesítése demoralizáló hatású azoknak a bíróknak a tekintetében, akik hatékonyan és eredményesen működnek.”

„Az iratvizsgálati részjelentések nemcsak az igazgatási ellenőrzés formalitására, hanem gyakran elemi, szakmai hiányosságokra is rávilágítottak. Az aktákból kitűnő pervezetési bizonytalanság sok esetben eredményezte, és eredményezi az ügy indokolhatatlan elhúzódását. Amennyiben a vezetők ezeket az aktákat kézbe vették volna nyilvánvalóan hasonló következtetésre jutottak volna.””

Forrás:
Elemi hiányosságokat tárt fel a Fővárosi Bíróság működéséről szóló vizsgálat, Miklósi Gábor, Index.hu, 2011. március 21.