Skip to main content
jogközigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Kormány hivatalos tájékoztatási honlapjáról

Szerző: 2011. május 27.No Comments

„1. A Kormány dönt a kormányzati online kommunikációval kapcsolatos fejlesztések összehangolásáról, valamint arról, hogy a Magyar Köztársaság Kormányának hivatalos webes kommunikációs eszköze a www.kormany.hu kormányportál.

2. A közigazgatási és igazságügyi miniszter (a továbbiakban: Miniszter) az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 5. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva felel a www.kormany.hu kormányportál és egyéb, a jövőben létrehozandó kommunikációs célú kormányzati honlapok egységes szerkesztésének, arculatának és folyamatosan frissített tartalmának kialakításáért, valamint az aktualitásukat vesztett tartalmak archiválásáért és hozzáférhetővé tételéért.

3. A Kormány egyetért azzal, hogy a Miniszter a 2. pontban meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány irányítása alatt álló szervek webes tájékoztatási célú tevékenységével kapcsolatban:
a) dönt a minisztériumokkal történt egyeztetést követően a kormányzaton belül kezdeményezett új webes kommunikációs eszközök (ilyenek különösen a weboldalak, portálok és internetes naplók) indításáról;
b) irányítja az egységes kormányzati honlaprendszer kialakítását;
c) koordinálja a fejlesztéseket, és biztosítja a fejlesztések közti összhangot;
d) meghatározza a stratégiai kormányzati kommunikációs online fejlesztési célokat;
e) ellenőrzi a tájékoztatási célokat szolgáló webes kommunikációs eszközök használatát;
f) elősegíti technikai segítségnyújtással, szerver-kapacitás, illetve szükség esetén domain-név rendelkezésre bocsátásával a kormányzati szervek webes megjelenését.

4. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, hogy a Miniszter feladatának ellátáshoz szükséges, a 3. pontban foglaltak végrehajtása érdekében kért adatokat, információkat, elemzéseket bocsássák a Miniszter rendelkezésére és a megfogalmazott célok elérése érdekében működjenek együtt a Miniszterrel.”

Forrás:
A Kormány 1166/2011. (V. 26.) Korm. határozata a Kormány hivatalos tájékoztatási honlapjáról, Magyar Közlöny, 2011/55. szám, 2011. május 26., 12016. oldal (pdf)