Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatika

Indítvány a nemzeti adatvagyon kezeléséről

Szerző: 2011. június 2.No Comments

„Egyedi felmentéssel mentesülhessenek a nemzeti adatvagyon körébe tartozó adatokat kezelő szervezetek az alól a törvényi korlátozás alól, amelynek értelmében az általuk kezelt adatok nyilvántartásával kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok ellátásával csak államigazgatási szervet vagy kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezetet bízhatnak meg – javasolja a parlamentnek hétfőn benyújtott indítványában a fideszes Lázár János és Koszorús László.

Az „egyes törvényeknek a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának szabályaival összefüggő módosításáról” szóló előterjesztés indoklása kitér arra, hogy az indítvánnyal érintett adatkezelő szervezetek szerteágazó tevékenységi köreit kiszolgáló informatikai rendszerek üzemeltetése és fejlesztése adatfeldolgozási feladatok ellátását is szükségképpen magában foglalja.

E feladatok megvalósítása – a szükséges személyi és tárgyi feltételek hiányában – külső szerződéses partnerek (nem kizárólagos állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezetek) bevonása nélkül nem minden esetben lehetséges, ezért adott esetben az informatikai rendszerek folyamatos működtetését, a jogszabályban meghatározott feladatok hatékony ellátását veszélyeztetheti az a törvényi korlátozás, amelynek értelmében az említett szervezetek az általuk kezelt adatok nyilvántartásával kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok ellátásával csak államigazgatási szervet vagy kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezetet bízhatnak meg – értékelik a kormánypárti képviselők.

A fentiekre tekintettel azt kezdeményezik: az adatkezelők irányítására vagy felügyeletére kijelölt miniszter előterjesztésére a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter adhasson egyedi felmentést az adatfeldolgozási feladatok ellátásával kapcsolatos törvényi korlátozás alól, „amennyiben e korlátozás az informatikai rendszerek folyamatos működtetésének biztosítását, a jogszabályban előírt feladatok határidőben történő teljesítését, a jogszabályban előírt feladatok teljesítéséhez szükséges fejlesztések határidőben történő megvalósítását veszélyezteti vagy aránytalan költséggel járna, illetve, ha az időszakosan jelentkező adatfeldolgozási feladatok hatékony ellátását akadályozná”.

A javaslat érinti az egységes szociális nyilvántartást, a személyiadat- és lakcímnyilvántartást, a nyugdíj-biztosítási és az egészségbiztosítási nyilvántartást, az állami adóhatóság és a vámhatóság által kezelt adatok nyilvántartását, valamint a bűnügyi nyilvántartási rendszert.

Az Országgyűlés tavaly decemberben fogadta el a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló törvényjavaslatot, amely kimondta, kizárólag az állam tarthatja nyilván a kiemelt jelentőséggel bíró közérdekű és személyes adatokat, ennek akadályozása pedig akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.”

Forrás:
Fideszes indítvány a nemzeti adatvagyon kezeléséről, Fidesz.hu/MTI, 2011. május 30.