Skip to main content
közigazgatás: külföldön

Új közigazgatás Európában – állapotfelmérés

Szerző: 2011. június 3.No Comments

„9 ország 80 képviselője vett részt az új közigazgatásról, többek között az eredményszemléletű számvitel bevezetésének tapasztalatairól szóló nemzetközi szemináriumon Az ÁSZ 2001. óta tagja az Európai Regionális Ellenőrző Intézmények Szervezetének (EURORAI). Az EURORAI a közszférát ellenőrző regionális intézmények közötti együttműködési forma, amely a regionális és a helyi szintű pénzügyi ellenőrzés fejlesztését hivatott biztosítani Európában.

2011. május 20-án – a hesseni számvevőszék közreműködésével – rendezték meg azt a nemzetközi szemináriumot, amelyen az államszámvitel és a költségvetés tervezés időszerű kérdéseit, többek között a nemzetközi államszámviteli standardokra (IPSAS) való fokozatos áttérés tapasztalatait vitatták meg az európai regionális ellenőrző szervezetek képviselői.

A rendezvény első szekciójában az új közigazgatás, ennek részeként az eredményszemléletű kettős könyvvitel és a feladatközpontú költségvetési tervezés bevezetésének 1998 óta tartó folyamatát ismertették az előadók Hessen tartomány kormányzatában, illetve a tartomány helyi önkormányzatainál. A hesseni tartományi számvevőszék a tartományi konszolidált pénzügyi beszámoló ellenőrzésével kapcsolatos tapasztalatairól és az alkalmazott számviteli standardok kialakításában betöltött tanácsadói szerepéről is beszámolt.

A második szekcióban az eredményszemléletű számvitel , valamint az IPSAS bevezetésének francia, spanyol és svájci tapasztalatairól, a buktatókról és az elért eredményekről hangoztak el előadások számvevőszéki szakemberek részéről. Az Európai Számvevőszék (ECA) tagja pedig az Európai Bizottságot érintően lezajlott számviteli modernizációról és a belső kontroll rendszer megújításáról beszélt.

A harmadik szekció a számvevőszékek reformfolyamatokban betöltött szerepét vette górcső alá: a linzi kollégák ismertették, hogyan járult hozzá a felső-ausztriai számvevőszék a tartományi költségvetési reformokhoz. A brit Audit Commission képviselője előadást tartott a jelenlegi gazdasági környezet ellenőrzésekre gyakorolt hatásairól.

Az előadók többször kitértek az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások megfelelő számbavételének szerepére a valóságot hűen tükröző beszámolók készítése érdekében. Beszámoltak a saját országukban, régiójukban történt – a gazdasági nehézségek által kikényszerített – intézkedésekről a költségvetési gazdálkodás szigorítása, a hitelfelvételek korlátozása vonatkozásában, valamint ismertették a számvevőszékek feladatait a gazdaságos, hatékony működés és a hitelfelvételek ellenőrzésében. ”

Forrás:
Új közigazgatás Európában – állapotfelmérés, Állami Számvevőszék, 2011. június 2.
Előadások letöltése