közigazgatási informatikatávközlés

A kormányzat államosítással veszi szárnyai alá egyik nemzeti IT-büszkeségünket

Szerző: 2011. június 10.No Comments

„A Magyar Rektori Konferencia legutóbbi összejövetelét a szlovákiai Révkomáromban, a Selye János Egyetemen tartotta, ahol a felsőoktatás sokat vitatott átalakításának több problémája mellett szóba került egy informatikai projekt is, mely annyira felháborította a magyar egyetemek és főiskolák vezetőit, hogy a Konferencia nevében egy kétségbeesett, ugyanakkor kemény hangú közleményt adtak ki.

A rektorok által említett problémák egy decemberi kormányrendeletre vezethetők vissza. E rendelet híven tükrözi a kormányzat költségtakarékosságra hivatkozó, néha jogos, néha vitatható centralizációs törekvéseit. Az elfogadott terv szerint a racionalizálás következtében egyetlen rendszerbe vonnák össze a különféle célok vezette, különféle szervezetek által megalkotott állami, állami jellegű hálózatokat, és a rendelet keményen fogalmaz, amikor felsorolja „A kormányzati célú hírközlési szolgáltató számára átadandó kormányzati célú hálózatok”-at. Ezek között szerepel a jelen írás témáját adó, a rektorok által védett hálózat, a „HBONE (Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program, Hungarnet) IP gerinchálózata”.

A Konferencia által kiadott nyilatkozat két sérelmet említ meg. Az egyik magától értetődően az, hogy az általános elismerésnek örvendő szakmai szervezet, a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI) által kezdeményezett, megvalósított és menedzselt program és infrastruktúra átkerülne egy ma még pontosan nem ismert állami szervezethez, holott a függetlenségére sokat adó, már az 1980-as évek vége óta szigorúan szakmai és tudományos szempontokra ügyelő NIIFI igyekezett politika- és állam-független, a kutatás és a felsőoktatás érdekeit szem előtt tartó, hazánk egyetemi szférájának nemzetközi elismertségét emelő, versenyképességét növelő rendszert megteremteni. Ennek beolvasztása egy ma még gyakorlatilag alig definiált, a hálózat eredeti koncepciójától teljességgel idegen rendszerbe súlyos szakmai hiba lenne – vélik a közlemény aláírói.

A másik nagyon fontos kifogás az egyeztetés hiány…Ahogy a közlemény írja: a rektori konferencia tagjai egyáltalán nem zárkóznak el az átalakítástól, ám mélységesen fájlalják, hogy fél év alatt semmiféle megkeresést nem kaptak, véleményüket nem kérdezték. Vélhetően a mostani erős hangú állásfoglalás is annak köszönhető, hogy a rendelkezés végrehajtási fázisba érkezett, és megjelent egy EKOP-pályázat, mely június 17-ei határidővel már a rendszerintegráció végrehajtására keres alkalmas vállalkozót…

A nyilatkozat megemlíti azt, hogy példátlan lenne egy ilyen lépés, egy független tudományos kezdeményezés negligálása, a nemzetközi gyakorlatnak ellentmondó, valamint az ehhez kapcsolódó szintén nemzetközi egyezményeket semmibe vevő intézkedés megtétele – itt arra kell gondolni, hogy a kutatási hálózatok mindenütt jelentős függetlenséget élveznek, saját rendszereik, saját, szabványos együttműködési gyakorlatuk van, melyet a tervezett központosítás (ahol például közigazgatási rendszerek keverednének kutatói rendszerekkel), működéséből adódóan, nem tud tolerálni, és ennek következtében egy kifejezetten jól működő magyar intézményrendszer kerülne lehetetlen helyzetbe, azok után, hogy az elmúlt két évtizedben Európában gyakran emlegették követendő mintaként a NIIFI által kialakított struktúrát.”

„A Magyar Rektori Konferencia (MRK) egyetért a kormányzati és közigazgatási hálózati infrastruktúrák ésszerűsítést és takarékosságot szolgáló konszolidációjával, így a 346/2010 (XII.28) Kormányrendelet szellemével. A rendelet végrehajtása azonban nem végezhető el olyan módon, hogy az a már eddig is takarékos, ugyanakkor kiemelkedő színvonalú felsőoktatási, kutatási és közgyűjteményi hálózat minőségének, speciális szolgáltatásainak és a mindezek biztosításához szükséges önálló infrastruktúrának a rovására menjen.

A teljes magyar felsőoktatási kör nevében az MRK szükségesnek látja felhívni a figyelmet arra, hogy a közel 700.000 felhasználó egyik legfontosabb napi munkaeszközét jelentő magyar felsőoktatási, kutatási és közgyűjteményi informatikai hálózat státuszának, működésének, szolgáltatásainak illetve infrastrukturális önállóságának esetleges megváltozása, az érdekeltek széles körű bevonásával megvalósuló szakmai egyeztetést nélkülöző esetleges átalakítása az oktatást, kutatás-fejlesztést az innovációt és az IT ágazatot érintő súlyos problémák kialakulását eredményezheti.

A magyar felsőoktatás, kutatás széles közössége elengedhetetlennek tartja, hogy a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programért (NIIF) és a hazai kutatói hálózatért, valamint a kutatás-fejlesztés-innováció e hálózatra épülő teljes információs infrastruktúrájáért felelős tárcák és az MTA támogató közreműködésével, hosszú távú garanciák mellett, a magyar kutatói hálózat az európai országok mindegyikével továbbra is azonos módon:
– független, önálló hálózatként, zárt felhasználói kört kiszolgálva,
– a NIIF Programról szóló kormányrendelet szellemének és finanszírozási rendszerének megfelelő módon,
– a felsőoktatás és kutatás eddigiekhez hasonló nemzetközi színvonalú infrastrukturális támogatását biztosítva,
– az európai felsőoktatási és kutatási hálózati infrastruktúra (GÉANT) szerves részeként és aktív tagjaként működjön tovább. ”

Forrás:
A kormányzat államosítással veszi szárnyai alá egyik nemzeti IT-büszkeségünket, Dajkó Pál, IT café, 2011. június 7.
A Magyar Rektori Konferencia állásfoglalása, Magyar Rektori Konferencia, 2011. június 6.
Indoklás, Magyar Rektori Konferencia, 2011. június 3. (pdf)