Skip to main content
közigazgatási informatika

Az Országgyűlésben nem szórják a pénzt az informatikára

Szerző: 2011. július 10.No Comments

„– A Parlament működésének végrehajtó szervezete az Országgyűlés Hivatala, amelynek Gazdasági Főigazgatósága felel az informatikai eszközök beszerzéséért és működtetéséért. A feladat kiterjed a Hivatal valamennyi szervezeti egységének munkavégzéséhez szükséges alapinfrastruktúra, informatikai és telekommunikációs eszközeinek biztosítása és üzemeltetése mellett az országgyűlési képviselők munkáját támogató eszközökre is. Az infrastruktúra a hálózati eszközök, fájlkiszolgáló-, adatbázis-, web-, és levelezőszerverek mellett mintegy 1500 munkaállomásból és a hozzájuk rendelt hálózati nyomtatókból áll. Az informatikai főosztály költségvetése a beruházási és dologi kiadásokat tartalmazza.

A költségvetés tervezésénél eltérést mutatnak a parlamenti választások évére (ciklusváltás) tervezett összegek a többi évtől, mivel a parlamenti választások évében kell az országgyűlési képviselők változásából adódó ellátási kereteket meghatározni, illetve biztosítani. A választások közötti években az informatikára és telekommunikációra fordítható dologi (üzemeltetés, kisértékű beszerzés, támogatási szerződések, oktatás stb.) és beruházási költség összesen mintegy 400 millió forint, a ciklusváltás évében ez megközelítheti a 800 millió forintot.

Milyen alapelvek, illetve stratégia mentén indították a beszerzéseket? Milyen indokok vezérelték IT vezetőként a TCO szintű gondolkodás irányába?
– Az Országgyűlés Hivatala jellemzően a ciklusváltást megelőző évben informatikai stratégiát készíttet, illetve aktualizálja az előbbi stratégiai terveket. Az informatikai stratégia kitér a ciklusváltás feladataira, valamint elemzi e középtárú informatikai fejlesztési irányvonalakat, és priorizálja a folyamatban lévő, illetve tervezett feladatokat, vizsgálva az egyes feladatok végrehajtásának kockázatait. A stratégiai tervezéshez a felhasználói tapasztalatok és igények, valamint az informatikai szakma meghatározó szállítóival folytatott tájékoztatók, workshopok szolgáltatják a kiindulási szempontrendszert.

Az informatikai vezetőnek tekintettel kell lennie a felhasználói követelményekre, de minden időben a legfontosabb a beszerzések tervezésénél a biztonságos és megbízható üzem biztosítása, a gazdaságossági szempontok figyelembe vételével. Az említett a szempontok együttes mérlegelése vezetett oda, hogy a hivatal a központi államigazgatás területén elsők között kezdte meg a szerverpark konszolidálását, a virtuális környezet kialakítását, valamint 2003-tól az országgyűlési képviselők részére a biztonságos távmunka rendszer üzemeltetésének és szolgáltatásának biztosítását.

Végeztek előzetes számításokat a beszerzések későbbi költségvonzatára vonatkozóan?
– A költségvetés tervezése – a korábbiakban említetteknek megfelelően – beruházás mellett az üzemeltetési költségek éves tervezését és tartalmazza. Nagyobb értékű beruházás esetében mindig tervezzük a beruházást követő költségtényezőket is. A kérdésben felvetett problémák megoldását jól érzékelteti, hogy például a képviselői távmunka eszközök beszerzésénél a teljes ciklusra előre biztosítjuk az összes termék licenszét, szoftverkövetéseket és kiterjesztett garanciát írunk elő.”

Forrás:
Az Országgyűlésben nem szórják a pénzt az informatikára, Bojta János, Bitport.hu, 2011. július 8.