Skip to main content
jogközigazgatás: magyarközigazgatási informatikatávközlés

Miniszteri biztos koordinálja a kormányzati hálózatok konszolidációját

Szerző: 2011. július 17.No Comments

„Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter döntése alapján 2011. július 1-jétől fél éven át Both Zoltán, az állami tulajdonú Kopint-Datorg Zrt. elnöke koordinálja miniszteri biztosként a kormányzati célú távközlő hálózatok konszolidációjával és az új hálózati modell kidolgozásával kapcsolatos feladatokat.

A miniszteri biztos megbízatása többek között az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózattal és alrendszereivel, a Zártcélú Rendészeti Hálózattal, az Informatikai Közhálóval és a HBONE IP gerinchálózatával kapcsolatos koordinációs feladatokra is kiterjed. A miniszteri biztos feladatai közé tartozik e hálózatok működésének áttekintése a szolgáltatások eredményessége és a költséghatékonyság szempontjából. A miniszteri biztos szakmai együttműködésben dolgozik a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációért Felelős Államtitkárságával.

Both Zoltán megbízást kapott a nemzeti fejlesztési minisztertől arra is, hogy 2011. december 5-i határidővel dolgozza ki a teljes állami intézményrendszert lefedő új hálózati szolgáltatási konstrukció első lépcsőjét a kapcsolódó jogszabályi környezet és a lehetséges alternatívák bemutatásával. A miniszteri biztos tevékenységéért javadalmazásban nem részesül.

A kormány tavaly decemberben határozott a korábban rendkívül pazarlóan és alacsony hatásfokkal működő kormányzati informatika helyzetének rendezéséről. Az eddig eltelt időszakban a kormányzati célú hálózatokkal való hatékony és integrált gazdálkodás érdekében átláthatóvá vált a hálózatgazdai feladatok köre, de a hálózatüzemeltetés hatásfokának növelésére van szükség az egységesítés és takarékosság érdekében.”

„A biztos munkájában a kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkár közreműködik. A rendelet szerint feladatai ellátásába a Kopint-Datorg Zrt., a Magyar Posta Zrt., az MVM Zrt., a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet, a MÁV Zrt., az Állami Autópálya Kezelő Zrt., a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vezetőin keresztül, az intézmények megfelelő szakértelemmel rendelkező munkatársát szakértői közreműködőként – a szükséges mértékben – bevonhatja.

Az NFM alá rendelt, az infokommunikációs szolgáltatásokat felhasználó intézmények, állami társaságok, közigazgatási és egyéb szervek kötelesek a miniszteri biztost feladatának végrehajtásában segíteni, a rendelkezésükre álló szükséges információkat, dokumentációkat, szakértõi segítséget, illetve eszközöket számára biztosítani.

A más minisztériumok irányítása alatt álló szervezetekkel, intézményekkel kapcsolatban pedig a a kormányzati informatikáért felelős államtitkár segítséget nyújt.

A miniszteri biztos megbízása több hálózati elemre terjed ki:

 • Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat és alrendszerei;
 • Zártcélú Rendészeti Hálózat;
 • Informatikai Közháló;
 • K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer;
 • HBONE (Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program, Hungarnet) IP gerinchálózata;
 • Családi anyakönyvi rendszerben a rendszerhez csatlakozó végpontok közötti adatátviteli hálózat, az azonos telephelyen belüli (helyi) adatátviteli hálózatok kivételével (a továbbiakban: helyi hálózatok kivételével);
 • Okmányirodák közötti összeköttetést biztosító adatátviteli hálózat, a helyi hálózatok kivételével;
 • Bírósági Hálózat és az Ügyészségi Hálózat a helyi hálózatok kivételével;
 • Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködõ Szolgálat szolgáltató oldali végpontjai közötti adatátviteli hálózat, a helyi hálózatok kivételével.

A biztos feladata:

 • e hálózatok működésének áttekintése, különös tekintettel a szolgáltatások eredményességére, költségekre, szerződéses konstrukciókra és a Kopint-Datorg Zrt., az MVM Zrt. és a közreműködő piaci szereplők szerződésekben ellátott feladataira;
 • az ellátott végpontokon meglévő szolgáltatások felmérése, elégedettségmérések áttekintése;
 • a szolgáltatások teljesülésének ellenőrzését lehetővé tévő eszközrendszer (SLA, hálózatfelügyelet) működésének áttekintése;
 • a társaságok és szervezetek, az önkormányzatok, valamint a felhordó hálózati szegmensben érintett más állami tulajdonú, felügyeletű szervezetek közvetlen, vagy közvetett vagyonkezelésében lévõ állami vagyonelemek (tornyok, alépítmények, aktív és passzív eszközök) feltérképezése;
 • a szolgáltatásokkal kapcsolatos rövid és középtávú igények felmérése, különös tekintettel az átalakuló közigazgatási szervezetrendszer végponti struktúráira;
 • a teljes állami intézményrendszert lefedő új szolgáltatási konstrukció első lépcsőjének kidolgozása és előterjesztése 2011. augusztus 5-re;
 • a központi közigazgatási gerinchálózat ráhordó hálózati szerződéseinek felülvizsgálata, vagy újratárgyalása, a lehető legjobb szolgáltatási szintek elérése a költséghatékonyság, takarékosság szem előtt tartásával;
 • a megvalósítás alternatíváinak elemzése, a szolgáltatással összefüggő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök áttekintése, javaslattétel az új modell szerinti előterjesztésekre;
 • a teljes állami intézményrendszert lefedő új szolgáltatási konstrukció második lépcsőjének kidolgozása és előterjesztése 2011. december 5-ére;
 • a gerinchálózati szolgáltatások és egyes végpontok MVM hálózatán történő megvalósításának irányítása.”

Forrás:
Miniszteri biztos koordinálja a kormányzati hálózatok konszolidációját, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 2011. július 15.
Fellegi miniszteri biztost nevezett ki, Napi Gazdaság, 2011. július 14.
A nemzeti fejlesztési miniszter 38/2011. (VII. 14.) NFM utasítása miniszteri biztos kinevezéséről