jogközigazgatási informatikatörvények, határozatok

Kormányhatározat a Nemzeti Egységes Kártyarendszer megvalósításával kapcsolatos feladatok határidejének módosításáról

Szerző: 2011. július 19.július 25th, 2011No Comments

A Kormány módosított egyes, a Nemzeti Egységes Kártyarendszer megvalósításával kapcsolatos feladat határidejét.

A feladatokat a 1309/2010. (XII. 27.) Korm. határozatban jelölte ki a kormány, melyet a 1249/2011. (VII. 18.) módosít.

2. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködve és az 1. pontban megjelölt bizottság közreműködésével dolgozza ki a Nemzeti Egységes Kártyarendszer működési modelljét.
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködve
Eredeti határidő: 2011. május 30. Új határidő: 2011. november 30.

4. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködve, a Nemzeti Egységes Kártyarendszer meg valósításával érintett hatályos szabályozási környezet felülvizsgálatára, és ezt követően a célok eléréséhez szükséges jogalkotási és jogszabály módosítási javaslatok benyújtására, különösen az adatvédelemről, a Nemzeti Egységes Kártyarendszer csatlakozási, kilépési, működési feltételeiről, az elektronikus és nem elektronikus kártyák esetében a műszaki és biztonsági feltételek meghatározásáról, a kártyák megszemélyesítéséről és a megszemélyesítésre felhatalmazott személlyel szemben támasztott követelményekről, valamint a szolgáltatási díjtételekről, a díjfizetés módjáról, és a díj beszedésére jogosult szerv kijelöléséről, valamint a működtetéssel és fenntartásával kapcsolatos feladatok meghatározásáról és a feladatok végrehajtásáért felelős személy kijelöléséről.
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködve
Határidő: 2011. április 30. Új határidő: 2011. november 30.

Kapcsolódó bejegyzés:
Kormányhatározat a Nemzeti Egységes Kártyarendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról 2011. 02. 09.

Forrás:
A Kormány 1249/2011. (VII. 18.) Korm. határozata a Nemzeti Egységes Kártyarendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1309/2010. (XII. 27.) Korm. határozatban foglalt egyes határidők módosításáról, Magyar Közlöny, 2011. évi 84. szám, 25093. oldal, 2011. július 18.