informatikajogszakirodalom

A számítógép és a jog interakciója – a kezdetek. A Jurimetrics mozgalom …

Szerző: 2011. szeptember 11.No Comments

„A számítógép és a jog (az Amerikai Egyesült Államokban) legalább ötven éve van szoros kapcsolatban egymással. A számítógép feltalálása után néhány évvel, 1949-ben egy Lee Loevinger nevű 36 éves minnesotta-i ügyvéd cikket ír a Minnesotta Law Review-be, Jurimetrics. The Next Step Forward (Jurimetria, a következő lépés) címmel, amelyben egy előre kiszámítható, logikus, természettudományos alapokon nyugvó, és gépekkel támogatott jog vízióját vázolja fel. A cikk akkor hatástalan marad, a méregdrága és hatalmas számítógépek pedig szinte kizárólag néhány kiemelt természettudományos műhely és a hadiipar számára hozzáférhetőek még vagy tíz éven át.
Az ötvenes évek végén azonban a hardware olcsóbb lesz, és a gazdagabb amerikai egyetemek valamint néhány nagyobb magáncég is gépet vásárol vagy bérel, és szinte az első pillanattól elkezdenek jogi szövegeket is feldolgozni vele. Az amerikai ügyvédi kamara már a hatvanas évek fordulóján bizottságot alapít a kérdés vizsgálatára, és konferenciákon vitatja meg a gép által nyújtott új lehetőségeket, sőt 1959-ben elindul egy – előbb stencilezett, majd néhány év múlva nyomtatott – újság, Modern Uses of Logic in Law (A logika modern felhasználása a jogban) címmel. A logikus, tudományos jog vágya és lehetősége újra feltűnik, de a hatvanas években, a kísérletek előrehaladtával végül illúziónak bizonyul. A jog nem válik természettudománnyá, és a formális logika próbáját kiállóvá; ehelyett a nagy kereskedelmi célú jogi adatbázisok tűnnek fel, amelyek már nem akarnak döntő-automaták, vagy ítélet-előrejelzők lenni, csak a gyorsabb szövegkeresés eszközei.
Ebben az írásban ezt a folyamatot igyekszem röviden felvillantani. Előbb a hőskort, az optimizmus korszakát, majd a hatvanas éveket, amikor a számítógép lassan megtalálja valódi helyét a jog világában, végül a hetveneseket, amikorra az első sikeres és valóban használható jogi adatbázisok kialakulnak. Ez a tanulmány tehát nem elsősorban jogtörténeti, hanem inkább kultúrtörténeti és jogelméleti szemszögű. A logikai alapokon nyugvó jog programjának bukása és a számítógép valódi helyének kijelölődése úgy vélem a ma jogásza számára is érdekes és tanul-ságos lehet.”

Forrás:
A számítógép és a jog interakciója – a kezdetek. A Jurimetrics mozgalom …, Ződi Zsolt, Pro Publico Bono Online, Budapesti Corvinus Egyetem, 2011/1, 2011. szeptember 1. (pdf)