Skip to main content
közigazgatás: külföldönszakirodalom

A jó közigazgatás. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága CM/Rec(2007)7. számú ajánlása és függeléke

Szerző: 2011. szeptember 11.No Comments

„…a tagállamok kormányainak azt ajánljuk, hogy
– a jog uralmának elvei és a demokrácia keretei között segítsék elő a jó közigazgatást;
– segítsék elő a jó közigazgatást a közhivatalok megszervezésén és működtetésén keresztül, biztosítva a hatékonyságot, a célszerűséget és a szolgáltatások értékarányosságát.
ezek az elvek azt kívánják, hogy a tagállamok:
– biztosítsák a célok megfogalmazását és a teljesítménymutatók alkalmazását, hogy rendszeresen ellenőrizzék és mérjék e céloknak a közigazgatási hatóságok és a közhivatalnokok általi megvalósulását;
– késztessék a közhivatalokat arra, hogy a jog keretei között rendszeresen ellenőrizzék: szolgáltatásaikat megfelelő költségek mellett nyújtják-e, s hogy azokat nem kell-e abbahagyniuk vagy megszüntetniük;
– késztessék a közigazgatást, hogy keresse a legjobb eredményeket biztosító megoldásokat;
– tegyenek megfelelő lépéseket a közigazgatás és a közhivatalnokok tevékenységének megfelelő külső és belső ellenőrzése érdekében;
– mindenki érdekében segítsék elő a jó közigazgatáshoz való jogot, megfelelő módon adaptálva az ezen ajánláshoz csatolt mintaszabályzatban megfogalmazott szabályokat, gondoskodva azoknak a tagállamok hivatalos személyei általi hatékony átültetéséről, s megtéve mindazt, amit a tagállam alkotmányos és jogi rendszere megenged, annak biztosítása érdekében, hogy a regionális és helyi kormányzatok ugyanazon követelményeket [standards] fogadják el.”

Forrás:
A jó közigazgatás. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága CM/Rec(2007)7. számú ajánlása és függeléke, Pro Publico Bono, Budapesti Corvinus Egyetem, 2011/1 (pdf)