Skip to main content
közigazgatási informatika

Utasítás a Robotzsaruval kapcsolatos ügyekről

Szerző: 2011. szeptember 12.No Comments

„…4. Netzsaru rendszer: Olyan országos digitális, bűnügyi és rendészeti elektronikus adatbázis, amely 24 órás folyamatos üzemmódban áll rendelkezésre a felhasználó szerv részére, valamint strukturált adatbázis formájában magában foglalja a Robotzsaru NEO rendszer használata során rögzített ügyek, események releváns adatait az ügy selejtezéséig; felületén keresztül statisztikai célokra felhasználható adatok nyerhetők ki, valamint kereső-, kutató- és egyedi ügyviteli tevékenységek végezhetők a Robotzsaru rendszer jogosultsági rendjének keretei között. A Netzsaru rendszer informatikai támogatást biztosít az ágazati szervek ügyeletei számára a szolgálati jelentés elkészítéséhez;
5. Robotzsaru Neo rendszer: olyan informatikai ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelõ alkalmazás, amely 24 órás folyamatos üzemmódban áll rendelkezésre a felhasználó számára és strukturált adatbázis formában tárolja az ügyvitel és az ügyfeldolgozás során rögzített adatokat, magában foglalja az elektronikus iratkezelést az ügyirat érkeztetésétõl az ügyirat selejtezéséig (a továbbiakban: RZS Neo rendszer);
6. Robotzsaru rendszer: olyan informatikai alkalmazás, amely a felhasználó felé három alkalmazási felületen – az RZS Neo rendszeren, a Netzsaru rendszeren és a Robotzsaru Szövegbányász rendszeren (a továbbiakban együtt: Robotzsaru rendszer) – biztosít elérést, valamint közvetlen elektronikus ügyviteli postafunkciót lát el az ágazati szervek között;
7. Robotzsaru Szövegbányász rendszer: olyan informatikai alkalmazás, amely önálló adatkezelést nem végez, és 24 órás folyamatos üzemmódban biztosítja a szabadszöveges keresést az arra jogosult szervek számára a Robotzsaru rendszer dokumentumtárában található valamennyi dokumentumban;…”

Forrás:
24/2011. (IX. 9.) BM utasítás a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer használatának szabályozásáról, az egységes elektronikus iratkezelés bevezetéséről és a bevezetést támogató projektszervezetek létrehozásáról, Hivatalos Értesítő, 2011. évi 48. szám, 2011. szeptember 9., 9013-9014. oldalak (pdf)