közigazgatás: magyar

Kormányügyeleti rendszert hoznak létre

Szerző: 2011. szeptember 23.No Comments

„A Magyar Közlöny csütörtöki számában megjelent kormányhatározat szerint a kabinet felhívja a rendészetért felelős minisztert, hogy a kormányügyelet működtetését az általa vezetett tárca ügyeleti feladatait ellátó szervén keresztül biztosítsa.

A kabinet a minisztereket arra szólítja fel, hogy a kormányhatározat egy hónap múlva esedékes hatálybalépésétől számított 30 napon belül intézkedjenek a vezetésük, irányításuk és felügyeletük alatt álló szerveken belül a jelentési kötelezettséget teljesítő szervezeti egységek, azaz a biztonsági ügyeletek kijelöléséről. A biztonsági ügyeletnek a rendkívüli eseményekről és az azokkal összefüggésben felmerült információkról azonnali tényközlő jelentésben kell értesítenie a rendészetért felelős minisztérium ügyeleti feladatait ellátó szervét, vagyis a kormányügyeletet, amely a jelentés alapján a szükséges intézkedések elrendelése érdekében tájékoztatja a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős minisztert, a rendészetért felelős minisztert, valamint a honvédelmi tárca vezetőjét. A miniszterelnököt a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter vagy a rendészetért felelős tárcavezető tájékoztathatja – olvasható a Magyar Közlönyben.

Rendkívüli eseménynek minősül mindaz az előre nem látott veszély vagy bekövetkezett esemény, amely „a Magyar Köztársaságot érintő potenciális vagy tényleges hatásában” alkalmas az élet, a testi épség, az egészség, a vagyoni javak, a pénzügyi és a gazdasági ellátó rendszerek, a közigazgatási infrastruktúra, a természeti vagy az épített környezet olyan mértékű károsítására, továbbá a köznyugalom és a társadalom működésének olyan súlyos megzavarására, amely nagyságrendjénél fogva kormányzati fellépést igényel vagy igényelhet, függetlenül attól, hogy a konkrét helyzet eléri-e az alkotmányban foglalt minősített időszak szintjét, vagy azt az ország határain belül vagy kívül keletkezett ok váltja ki. Rendkívüli esemény az is, ha a Magyar Köztársaság diplomáciai és konzuli képviseletein, valamint más külföldön tartózkodó magyar állampolgárok biztonságát súlyosan veszélyeztető helyzet alakul ki.”

Forrás:
Kormányügyeleti rendszert hoznak létre, Inforádió/MTI, 2011. szeptember 22.