Skip to main content
közigazgatás: magyar

A szakszerűség szerepe a közigazgatásban

Szerző: 2011. október 11.No Comments

„A közigazgatás átalakításának kulcsfontosságú kérdése, mint ahogyan az iskoláké is, hogy megfelelő keretek között, a szakértői és a vezetői oldal együttműködésével eredmények szülessenek – mondta Dr. Kelemen Barnabás, a Budapest Főváros Önkormányzatának aljegyzője a Közigazgatás Rádiójában.

A közigazgatás jelenlegi helyzetének elemzésekor kiemelte, hogy a helyi közigazgatásban az igazgatás, mint szolgáltató tevékenység dominál. Az önkormányzati feladatellátásban, közte a településüzemeltetés, intézményi rendszer irányítása, fenntartása nem nélkülözi, hogy az érintett közigazgatásban alkalmazott vezetőnek ne legyenek kellő jogi ismeretei.

Az önkormányzatok működésével kapcsolatban feltett kérdésre válaszolva a nem szakember hallgatók számára idézte, hogy több mint 20 éves a helyi önkormányzatokról szóló törvény. Az önkormányzati törvény a „gyerekkorát” már túlélte, s az is eldőlt, hogy változtatásokra szorul az önkormányzatok világa, mert az a jelenlegi szerkezetében már finanszírozhatatlan. Az új önkormányzati törvény tervezetében a feladat-ellátási hangsúlyok áthelyeződnek. Az állam feladatokat vesz át az önkormányzatoktól és azokat finanszírozni is fogja. Az átalakítások beleértve a feladatellátás rendszerét is nagyban érinti a Fővárosi Önkormányzat tevékenységét is, mely feladatok végrehajtásához a főváros vezetése a szükséges előkészítő munkálatokra felkészült, ennek során kiemelt figyelmet fordít többek között a feladatváltozással érintett humán erőforrás átcsoportosítására is.

A jegyzői tevékenység ellátásával kapcsolatban felvetett kérdésre elmondta, hogy a jegyzőnek elsősorban a szakmaiságot kell segíteni az önkormányzatok rendszerében, annak érdekében, hogy a testületi döntések a jogalkotó szándékainak megfelelően kerüljenek szakszerűen, polgárbarát módon végrehajtásra.

A városháza múltbéli szakmai tevékenységére utalva szót ejtett arról, hogy aránytalanul nagy létszámú ügyosztályok, alosztályok működtek a főpolgármesteri hivatalban. A szakigazgatási tevékenységek így szétaprózódtak 34 ügyosztály felé.

A bonyolult rendszer felszámolását az elmúlt kilenc hónapban sikerült átláthatóbbá tenni, melyben közrejátszott, hogy a főjegyző olyan szakemberekkel vette körül magát, és tartott meg a régiek közül, akik a feladatokhoz jól értenek, kreatívak és a főváros érdekeiben elkötelezetten tevékenykednek. Jelenleg ugyanezen a tevékenységet már egy jól strukturált 16 főosztályos szerkezet is jól eltudja látni. Az említett szerkezeti átalakítást az ügyfelek pozitív visszajelzései is alátámasztják.

Moderátori kérdésre válaszolva elmondta még, hogy nagy várakozás küszöbén áll az intézményi rendszer átalakítása, mely természetesen a fővárosi önkormányzatot is érinti. Néhány változtatás már ismert, de a döntések többsége a jogalkotó részéről a következő hónapokban kerül megalkotásra. A törvényhozói döntést követően a főváros közgyűlése is nyilván meghozza azokat a döntéseket, amelyek kellő iránymutatást adnak a köztisztviselők számára, hogy az apparátusnak a vezetés irányításával mely feladatokra kell elsősorban koncentrálnia. ”

Forrás:
A szakszerűség szerepe a közigazgatásban, OrientPress, 2011. október 10.