közigazgatás: magyarközigazgatási informatika

Tovább csökkennek az állampolgárok bürokratikus terhei

Szerző: 2011. november 4.No Comments

Rövidebb ügyintézési határidő, gyorsabb hatósági eljárások, több elektronikus ügyintézési lehetőség: ezeket célozza meg a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény módosítása, amelyről szóló javaslatot a Kormány szerdai ülésén fogadta el.

Több, az állampolgárok és hazai vállalkozások bürokratikus terheit csökkentő intézkedést követően, a Kormány döntött a közigazgatási hatósági eljárások általános szabályairól szóló törvény módosítására irányuló törvényjavaslat Országgyűlés elé terjesztéséről.

A törvényjavaslat elkészítését – a jogalkalmazás tapasztalatait is figyelembe véve – a közigazgatási eljárási kódexben foglalt eljárásjogi kérdések koncepcionális felülvizsgálata előzte meg. A javasolt változtatásokat a törvénymódosítást előkészítő Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium számos kormányzati, önkormányzati és egyéb szerv bevonásával, széles körű egyeztetést követően fogalmazta meg. A közigazgatási eljárási kódexet érintő változások – néhány kivételtől eltekintve – 2012. február 1-jén lépnek hatályba. A javaslat többek között a hátósági eljárások időbeni lefolytatását ösztönzi, hogy a jövőben az ügyfeleknek ne származzon hátránya az időhúzásból.

Az eljárások gyorsítását szolgálja például, hogy a hatóságok – bizonyos, külön jogszabályban meghatározott ügyekben – mérlegelhetik majd a most még az eljárásba kötelezően bevonandó társhatóságok megkeresését, ami különösen a másodfokú eljárások elhúzódását akadályozhatja meg. Egyértelműbbé válnak a hatósági ellenőrzések és a bírságolás alapvető szabályai, amelyek jelenleg gyakran hátrányosan érintik az ügyfeleket. Fontos újításnak tekinthető, hogy a törvényjavaslat a hatóságoknak ellenőrzési terv készítését, valamint az ellenőrzésekről ellenőrzési jelentés készítését, és annak nyilvánosságra hozatalát írja elő. Mindezzel az is cél, hogy az ellenőrzéssel érintett ügyfelek önként alakítsák ki tevékenységük végzésének jogszabályszerű feltételeit.

Új alapokra helyezik az elektronikus ügyintézés szabályait is, hogy az ügyfelek számára kényelmesebb és költségtakarékosabb megoldások minél szélesebb körben elterjedhessenek. Külön jogszabály meghatározhat majd olyan ügyeket, amelyekben az ügyfelet költségmentesség illeti meg. A törvényjavaslat mindemellett – más kormányzati programokkal összhangban – a vállalkozásoknak is kedvez adminisztratív terheik csökkentése tekintetében.

Ilyen változtatás például, hogy az eljáró hatóság vezetője az ügyintézési határidőt ezt követően csak kivételesen indokolt esetben hosszabbíthatja meg, illetve az is, hogy az eljárási kódex – a hatályos szabályozás logikáját megfordítva – általánosan a „hallgatás-beleegyezés” szabályának alkalmazását írja elő arra az esetre, ha a hatóság vagy a szakhatóság az ügyintézési határidőn belül nem hoz döntést, illetve nem ad ki állásfoglalást.

A közigazgatási hatósági eljárások általános szabályairól szóló törvény módosítása mellett fontos fejlemény, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium koordinációjával megtörtént az egyes minisztereknek címzett hatósági hatáskörök felülvizsgálata is, amelynek eredményeképpen az ilyen hatósági hatáskörök mintegy 40 %-a szűnik meg, vagy kerül át más szerv hatáskörébe, hogy ezáltal is kevésbé bürokratikus és gyorsabb lehessen az ügyintézés.

Így például 2012-től a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal dönt majd a határátkelőhelyeken előterjesztett három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum iránti eljárásokban, illetve az összes katasztrófavédelemmel kapcsolatos hatáskörrel az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság foglalkozik majd a jövőben.

Azok az ügyfajták, amelyek felett eljárt az idő vagy nem illeszthetők be a szolgáltató közigazgatás rendszerébe, megszűnnek (például a közlekedési igazgatás terén a járműfajta megváltoztatásának megtiltásával kapcsolatos eljárás).

A Kormány a Nemzeti Együttműködés Programjában vállalta, hogy a közigazgatás rendszerét és működését ésszerűsíti, a bürokrácia okozta indokolatlan társadalmi terheket mérsékli, és ezzel összhangban – a közszolgálatban dolgozók elhivatottságára és szaktudására is alapozva – javítja a közszolgáltatások színvonalát. A közigazgatás jelenlegi átfogó reformjának keretébe illeszkedő törvényjavaslattal a Kormány további lépéseket tesz a Jó Állam megteremtéséért, hogy a közigazgatás közelebb kerüljön az emberekhez, a polgárok az ügyeik intézése kapcsán ne riadjanak el a hatóságokkal való érintkezés gondolatától. Ennek részeként a Kormány már tavaly számos törvényt módosított, 2011. január 1-jétől áttért a naptári napban való határidő-számításra, amely szintén az eljárások egyszerűsítését szolgálta.”

Forrás:
Tovább csökkennek az állampolgárok bürokratikus terhei, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2011. november 2.