Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyar

Gyarapodó közvagyon: Állami tulajdonszerzés a járműiparban

Szerző: 2011. november 7.No Comments

„Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) nyilvános vételi ajánlatot tesz a Rába Holding Nyrt. részvényeinek megvásárlására. A tavaly hivatalba lépett Kormány a tömeges privatizáció időszakát lezárta, a nemzeti vagyon felelős kezelése, gyarapítása mellett kötelezte el magát. A hosszú távú stratégiai célok, gazdaságfejlesztési elképzelések mentén erősíteni kívánja az állami szerepvállalást a járműipari ágazatban is.

A tranzakció célja, hogy a vállalatban a különböző társaságain, alapjain és szervein keresztül jelenleg 16,15 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező Magyar Állam érdemi befolyáshoz jusson a Rába Holding Nyrt-ben. A részvények megszerzésével növekszik a mindenkori kormányzat mozgástere egy, a nemzetgazdaságban vezető szerepet betöltő stratégiai ágazatban.

A korábbi évek vagyongazdálkodási gyakorlatát a tisztázatlan felelősségi viszonyok, az ezek nyomán elburjánzó visszaélések, és a közvagyon rövid távú költségvetési szempontokat követő felélése jellemezték. A nemzeti vagyongazdálkodás hosszú távú koncepciója az állami vagyon megőrzésével, növekedésével számol, kezdetektől vállalt célja a hosszú távú értékteremtés elsősorban a stratégiai iparágakban és vállalatoknál.

A részvényvásárlási szándék tehát szilárd közpolitikai megfontolásokon alapul, ám egyúttal üzletileg is indokolható. A járműipar Magyarországon kulcsszerepet játszik a gazdasági növekedésben, a foglalkoztatottság bővítésében, és kiterjedt beszállítói körén keresztül a kis- és középvállalkozói szektor megerősítésében. A döntő állami befolyás biztosítékot jelent arra, hogy egy hosszú távú, jövőbemutató vállalatfejlesztési stratégia végrehajtásával érvényesüljenek a nemzetgazdasági, geopolitikai megfontolások a Rába üzemeltetésében…”

Forrás:
Gyarapodó közvagyon: Állami tulajdonszerzés a járműiparban, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 2011. november 7.