Skip to main content
jogközigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány határozata az új típusú megye koncepciójáról

Szerző: 2011. november 9.No Comments

„1. A Kormány
a) felhívja az érintett minisztereket, hogy olyan szabályozást dolgozzanak ki, amely alapján a fejlesztéspolitika területi szintjén jelentkező feladatokat a megyei önkormányzatok lássák el;
b) felhívja az érintett minisztereket, hogy az a) pontban foglaltak megvalósítása érdekében készítsék elő és terjesszék a Kormány elé a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény megújítását tartalmazó törvény-tervezetet, igazodva az új típusú megyei önkormányzatok által ellátandó feladatokhoz.

Határidő: 2011. december 20.”

Forrás:
A Kormány 1361/2011. (XI. 8.) Korm. határozata az új típusú megye koncepciójáról, Magyar Közlöny, 2011. évi 130. szám, 2011. november 8., 32189. oldal (pdf)