Skip to main content
szakirodalomtávközlés

Az állami szerepvállalás értékelése a magyarországi elektronikus hírközlő hálózati fejlesztésekben

Szerző: 2012. január 15.No Comments

„Az elemzés logikai felépítését tekintve az alábbi kauzalitásra épül:

  1. A digitális szakadék létezik, és ez hosszú távon is problémát okoz a gazdaság fejlődése (versenyképesség) és az esélyegyenlőség szempontjából.
  2. A digitális szakadék kialakulásának különböző magyarázó tényezői között szükséges elem az infokommunikációs infrastruktúra, melynek hiányában nem lehet „felszámolni” a digitális írástudatlanságot.
  3. Disszertációmban az intézményi közgazdaságtani szemléletből kiindulva mutatok képet a magyarországi elektronikus hírközlő hálózat fejlődéséről, és a fejlesztéseket állami oldalról ösztönző/felügyelő intézmények tevékenységének hatásairól. Bemutatom, hogy az államigazgatásban a területért felelős aktorok mely fejlesztési koncepciókkal próbálták meg az elektronikus hírközlő hálózati alapinfrastruktúrában meglévő hiátust kezelni, és milyen eredményeket értek el.


A kutatás a közösségi forrásokból támogatott magyarországi szélessávú infrastruktúrafejlesztési beruházásokat, és az elektronikus hírközlő hálózat fejlesztése során történő állami beavatkozások hatásait elemzi. Magyarország területileg kiegyensúlyozottabb elektronikus hírközlő hálózati fejlesztésének biztosítása érdekében fogalmaztam meg hat hipotézist, amelyek a vizsgálatok alapján igaznak bizonyultak, így a tézisek segítséget nyújthatnak a területre vonatkozó kormányzati fejlesztési koncepciók kidolgozásánál.”

Forrás:
Az állami szerepvállalás értékelése a magyarországi elektronikus hírközlő hálózati fejlesztésekben, Kis Gergely, Doktori (PhD) Értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola, 2011. december 9. (pdf)