Skip to main content
társadalom

Jelentés az Internet terjedésének alakulásáról a 2011. év harmadik negyedévének adatai alapján

Szerző: 2012. január 21.No Comments

Az Internet elterjedésének növekedésével párhuzamosan nő az internethasználat intenzitása is: egyre nagyobb arányban vannak, akik naponta használják a világhálót. A naponta internetező 15-69 évesek száma eléri a 3 milliót. Az internetezés gyakoriságának növekedése összefüggésben van azzal, hogy ma már a használóinak döntő többségének van lehetősége otthonában internetezni: 93 százalék az otthoni internetezők aránya, miközben munkahelyén 27, iskolában 10 százalék internetezik (a diákok közül ugyanakkor minden második internetezik oktatási intézményben).

Az utóbbi években az összes korosztályban dinamikusan nőtt az Internet elterjedtsége. A 15-24 évesek körében tízből kilencen interneteznek – így ebben a csoportban komoly növekedés már nem várható a jövőben. Az idősebb korcsoportokban ugyanakkor van még növekedési potenciál: az 50-69 éveseknél az elmúlt 3 évben több mint másfélszeresére nőtt a használók aránya, de még mindig csak egyharmaduk használja a világhálót.

Az, hogy az alacsonyabb elterjedtségi szinttel rendelkező csoportok (idősebbek, alacsonyabb iskolai végzettségűek) esetében az utóbbi évek jelentősebb növekedést hoztak, természetesen változást eredményezett az internetezők demográfiai összetételében is. Teljesen kiegyenlített lett a férfi-nő megoszlás, már csaknem minden ötödik használó ötven évnél idősebb, és a csak alapfokú végzettséggel rendelkezők aránya is folyamatosan nő.

Az internetezők 97 százaléka, több mint 4,3 millió 15-69 éves internetezik legalább heti rendszerességgel. Körükben 11 százalék azok aránya, akik számítógépükön rendszeresen használnak mobil szélessávot (is), további 13 százalék pedig alkalmanként él ezzel a hozzáférési móddal.

Folyamatosan nő azok aránya is, akik közvetlenül a mobilkészülékükön interneteznek. Jelenleg a heti internetezők egyötöde böngészi az Internetet mobilján legalább alkalmanként – ez a tevékenység leginkább a fiatal férfiakra jellemző.

Összességében az internetezők 33 százaléka használ valamilyen mobilinternet-elérést.

Forrás:
Internetpenetráció riport 2011/Q3, NRC Piackutató, 2012. január 13.