Skip to main content
közigazgatási informatikatörvények, határozatok

A nemzeti fejlesztési miniszter 2/2012. (I. 27.) NFM utasítása a kommunikációs és nyilatkozati rendről

Szerző: 2012. február 6.No Comments

„…III. Fejezet
Az elektronikus kommunikáció

10. A minisztérium honlapja
11. § (1) A minisztérium honlapja a központi kormányzati honlap-rendszer keretein belül működik. A KFO feladatai közé tartozik a tartalom frissítése, archiválása, a honlapra felkerülő információk gyűjtése, rendszerezése, megjelenítése, a sajtóanyagok, képek, videók, angol nyelvű tartalom feltöltése.
(2) A KFO feladata a honlapon található rendezvénynaptár folyamatos töltése a minisztérium nyilvános rendezvényeivel kapcsolatban. A kormany.hu oldalhoz kapcsolódva a kiemelten fontos témák megjelenítése érdekében, az adott szakterület kezdeményezése esetén a KFO mikro-weboldalt hozhat létre. A mikro-weboldal tartalmi frissítése a szakterület feladata.
(3) A közérdekű adatok, a közérdeklődésre számot tartó egyéb nyilvános adatok honlapon történő rendszeres frissítése a KFO feladata a minisztérium belső munkatársai felé kijelölt kapcsolattartó útján.
(4) Elektronikus külsõ kommunikációra csak olyan információ esetében van lehetőség, amelyet az információ (adott dokumentum) létrehozataláért (előkészítéséért) felelős szervezeti egység vezetője, illetve a KFO vezetője jóváhagytak, és amely elektronikusan rendelkezésre áll.
(5) Az olyan információkat, amelyeknek közzétételét jogszabály írja elő, a vonatkozó külön utasításban foglaltaknak megfelelő formában és módon kell a honlapon nyilvánosságra hozni.

11. Intranet
12. § (1) A minisztériumon belüli nyilvánosság eszköze a minisztérium intranet portálja. Az oldal és a kapcsolódó belső hírlevél felügyelete és a tartalomfrissítés koordinálása a KFO feladata, az oldal tartalmi töltése az adott menüpont tartalmat felügyelő főosztály feladata.
(2) Az intraneten publikálni kívánt információkat a szakterületek írásban jelzik a KFO részére, megfelelő formátumban elektronikusan elküldve (excel, pdf, word), vagy adathordozón átadva. A KFO a tartalmakat rendszerezi, és a beérkezéstől számított három munkanapon belül a webmester segítségével felölti az intranet felületre, majd visszajelzést küld a feltöltést kezdeményezőnek. Az egyes menüpontokat felügyelő fõosztályok kijelölt Intranet kapcsolattartó útján, strukturáltan juttatják el a feltölteni kívánt, előzetesen az egység vezetője által jóváhagyott anyagokat a KFO kapcsolattartójához.
(3) Kiemelt jelentőségű és sürgősségű hírek esetén lehetőség van az azonnali publikálás kérésére is. Ez esetben a beérkezést követően az adatok a leghamarabb, legfeljebb négy munkaórán belül feltöltésre kerülnek.
(4) A KFO kizárólag a KFO részére eljuttatott adatok megfelelő formában és időben történő feltöltéséért felelős, az anyagok tartalmáért nem. A tartalomért az átadó egység felel teljes körűen. Amennyiben a publikálni kívánt anyag szerzője a KFO, akkor mind a feltöltésért, mind a tartalomért a KFO felel.
(5) A minisztérium belső hírlevele az egyes szakterületek és a minisztérium vezetése által megjelölt, a minisztérium belső rendezvényeivel kapcsolatos híreket, információkat, képeket jeleníti meg. A hírek összegyűjtését, strukturálását, valamint a havi rendszerességgel megjelenő hírlevelek összeállítását és terjesztését a KFO végzi, egyeztetve azt a Humánpolitikai Főosztállyal.

12. Mikro-weboldalak létrehozása
13. § (1) A kormányzati honlap-rendszer keretében létrehozható önálló tematikus ún. mikro-weboldal (microsite), amelyeket a KFO koordinál. A létrehozási igényt az illetékes szakterületírásban jelzi a KFO számára az ún. Microsite igénylési dokumentum kitöltésével. A KFO a beérkező igénylést követően elindítja az igényelt aldomain és domain nevek regisztrációját, és megküldi a szükséges segédanyagokat a kijelölt kapcsolattartó részére.
(2) A szakterület a mikro-weboldal tartalmát képező, minisztériumi vezető által jóváhagyott anyagokat átadja a KFO részére. A kép- és videó anyagok kapcsán elvárás a jogtiszta tulajdon és a forrás megnevezése.
(3) A mikro-weboldalhoz a szükséges arculati elemeket (egyszerűbb arculatnál fejléckép és egyéb esetben egyedi háttér, menügombokkal úgynevezett „skin”) a szakterület részletes iránymutatása alapján a KFO grafikussal elkészítteti. A végleges arculati megjelenést a szakterület hagyja jóvá.
(4) A tartalomfeltöltést követően az élesítést megelőzően szükséges minisztériumi vezetői jóváhagyás, illetve a KFO részéről arculati, formai jóváhagyás. A szakterület által kijelölt szerkesztők jogosultságot kapnak a mikro-weboldal szerkesztéséhez. A mikro-weboldalt igénylő szakterület felelős a teljes tartalomért, mely kiterjed az élesítés előtti nyelvi és tartalmi ellenőrzésre is a magyar és az idegennyelvi verziók esetében egyaránt. A tartalomfeltöltést kizárólag az igénylőlapon megadott szakterület által kijelölt személyek végezhetik, az oktatást követően.”

Forrás:
A nemzeti fejlesztési miniszter 2/2012. (I. 27.) NFM utasítása a kommunikációs és nyilatkozati rendről, Hivatalos Értesítő, 2012. évi 5. szám, 2012. január 27., 595-601. oldalak (pdf)