közigazgatás: külföldönszakirodalom

A kolbászkészítésről, avagy a Nyílt Kormányzat és a Magánadatok

Szerző: 2012. február 13.No Comments

Az elmúlt évek során a kormányzatok egyre nyíltabbá és átláthatóbbá váltak. Eredetileg ezt a törekvést az mozgatta, hogy az állampolgárok hozzáférjenek a kormányzati információkhoz, hogy az állami tevékenység megvitatható és ellenőrizhető legyen. A kormányzati adatokhoz való hozzáférés joga összekapcsolódott az olyan demokratikus elképzelésekkel, mint az önálló állampolgár, nyilvános vita és a kormányzati hatalom ellenőrzése. A század elején a hangsúly áttevődött a közszektori információk újrahasznosítására. A kormányzati információi újrahasznosításában leginkább a piaci elvek alapján működő felek érdekeltek. A nyílt kormányzat elvei általában, illetve az információ újrahasznosítása, összeütközhet a szellemi tulajdon védelmét biztosító joggal, illetve a magánadatok biztonságához való joggal. A tanulmány a nyílt kormányzati tevékenység és a személyes információk védelme közötti feszültséget jogi szempontból elemzi. Végül értékeli, hogy a két elvet lehet-e, és ha igen, akkor hogyan, összeegyeztetni.

Forrás:
On the fabrication of sausages, or of Open Government and Private Data, Bart van der Sloot, eJournal of eDemocracy and Open Government (JeDEM), Vol 3, No 2 (2011), 136-154. oldalak (pdf)