Skip to main content
közigazgatási informatikatörvények, határozatok

A belügyminiszter utasítása miniszteri biztos kinevezéséről

Szerző: 2012. március 12.No Comments

„…1. A Ksztv. 38. § (2) bekezdés b) pontja alapján Hajzer Károly r. ezredest, a BM Informatikai Főosztály vezetői munkakörének ellátása mellett, miniszteri biztosnak kinevezem.
2. A miniszteri biztos kinevezése az utasítás hatálybalépésétől legfeljebb hat hónapra szól.
3. A miniszteri biztos feladata az Egységes Segélyhívó Rendszer (továbbiakban: ESR) tervezésének és megvalósítása előkészítésének az irányítása, az ezzel összefüggő döntések koordinálása, továbbá a Robotzsaru integrált ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszer (a továbbiakban: Robotzsaru) fejlesztésével és egyes kormányzati szerveknél, valamint az ügyészségeken és a bíróságokon történő alkalmazása bevezetésével, illetve kiterjesztésével kapcsolatos teendők szervezése és végrehajtásuk felügyelete…”

Forrás:
A belügyminiszter 9/2012. (III. 9.) BM utasítása miniszteri biztos kinevezéséről, Hivatalos értesítő, 2012. évi 12. szám, 2012. március 9., 1511. oldal (pdf)