Skip to main content
közigazgatás: magyar

Március 21-én indul a civil tagok megválasztása a Nemzeti Együttműködési Alap testületeibe

Szerző: 2012. március 22.No Comments

„Szerdán megkezdődik a civil szervezetek tagjainak megválasztása a Nemzeti Együttműködési Alap testületeibe. A Nemzeti Együttműködési Alap testületeinek – a Tanácsnak és az öt kollégiumnak – a három-három tagját és póttagjait az érvényesen bejelentkezett civil szervezetek elektorai választják meg a Kormányablakokban. A szimpátiaszavazás március 21-én, szerdán lesz, a végleges választás pedig március 23-án, pénteken.

A civil szervezetek támogatásának új rendszere a 2012. január 1. napjával létrejött Nemzeti Együttműködési Alap. Az Alap testületeibe (az elvi irányító kereteket megadó Tanács és a pályázati kiírásokról, támogatásokról döntést hozó öt kollégium) a civil szervezeteknek is lehetősége van delegáltat küldeni. Az elektori rendszerbe az országos (legalább hét megyére kiterjedő tartós tevékenységgel rendelkező) vagy területi hatókörű civil szervezetek jelentkezhettek be március 17-ig.

Elektori gyűlés alatt a Tanács esetében valamennyi, az egyes kollégiumok esetében a megfelelő elektori gyűlésbe (Nemzeti összetartozás, Új nemzedékek jövőjéért, Mobilitás és alkalmazkodás, Közösségi környezet, Társadalmi felelősségvállalás) visszaigazoltan bejelentkezett, megjelent elektort kell érteni. A szavazáson való részvétel a civil jelöltállítási rendszerbe való bejelentkezés alapján történik. Az elektori gyűlések helyszínei a Kormányablakok, bármely elektor bármely Kormányablakban leadhatja a szavazatát. Az elektor az elektori jogait csak a Kormányablak munkatársa által végzett mandátumvizsgálatot követően gyakorolhatja. A szavazás az e célra kialakított zárt hálózatú számítógépes rendszer szavazás leadására kifejlesztett felületén történik.

A szimpátiaszavazás – a szavazólapon feltüntetésre kerülő személyek kijelölését célzó szavazás – 2012. március 21-én 08-18 óra között zajlik. A szimpátiaszavazás során minden elektor egyszer jogosult szavazni tetszőleges számú tanácsi és kollégiumi tagjelöltre.

A civil delegált tagok megválasztása 2012. március 23-án 08-18 óra között zajlik. A szavazólapra azoknak a jelölteknek a neve kerül fel, aki a jelen lévő elektorok tíz százalékának támogatását a szimpátiaszavazás során elnyerte. A Tanács tagjai és a kollégiumok tagjai azok a jelöltek lesznek, akik a legtöbb szavazatot kapták. Az egy testületbe jelölt, de meg nem választott személyek a kapott szavazatok sorrendje szerint póttagi listára kerülnek.

A választást követően a Nemzeti Együttműködési Alap testületei március végén megkezdik működésüket, és várhatóan rövid időn belül kiírják a működési pályázatokat az előirányzat 2012. évi 3,38 milliárd forintos forrására.

Bővebb információ a www.civil.kormany.hu oldalon található.”

Forrás:
Március 21-én indul a civil tagok megválasztása a Nemzeti Együttműködési Alap testületeibe, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2012. március 20.