közigazgatási informatika

Harmonizálni igyekszik az EU az elektronikus aláírások rendszerét

Szerző: 2012. június 6.No Comments

„Az Európai Bizottság az európai határokon átnyúló elektronikus műveleteket lehetővé tévő és e műveletek biztonságát növelő új szabályok bevezetésére tett javaslatot. A javasolt rendelet segítségével mind a magánszemélyek, mind az üzleti vállalkozások – saját nemzeti elektronikus személyazonosító rendszereiken keresztül – hozzáférést kapnak az EU más országainak közszolgáltatásaihoz, feltéve, hogy az adott ország rendelkezik ilyen rendszerrel. A határokon átnyúló online szolgáltatások működésének, valamint azok hagyományos, papír alapú eljárásokéval megegyező jogi erejének biztosításával a rendelet megteremti továbbá az elektronikus aláírások és a kapcsolódó bizalmas digitális szolgáltatások egységes piacát, ez pedig az e-közbeszerzéstől várt jelentős potenciális megtakarítások felé vezető út kulcsfontosságú állomása.

A javaslat teljes mértékben tiszteletben tartja a meglévő nemzeti személyazonosító rendszereket, valamint a nemzeti személyazonosító rendszerrel nem rendelkező tagállamok elvárásait. Az állampolgáraiknak már elektronikus személyazonosító kártyát biztosító országok maguk dönthetik el, hogy csatlakoznak-e az európai rendszerhez. Amennyiben egy tagállam bejelenti az egész Európára kiterjedő rendszerhez való csatlakozási szándékát, az elektronikus személyazonosító rendszeren keresztül köteles ugyanazokat a közszolgáltatásokat elérhetővé tenni, mint amelyekre saját állampolgárai jogosultak.

Neelie Kroes, az Európai Bizottság alelnöke így nyilatkozott: „Mindenki, legyen az magánszemély vagy üzleti vállalkozás, képes kell legyen egyes műveleteket valóban akadálytalanul végezni a határok nélküli egységes digitális piacon belül, hiszen ez a szabadság az internet által kínált egyik legfontosabb érték. A jogbiztonság és a bizalom is különös jelentőséggel bír, ezért egy sokkal átfogóbb rendeletre van szükség az elektronikus hitelesítési és személyazonosító rendszerek tekintetében.”

„A javaslatnak köszönhetően mindenki a lehető legjobban ki tudja használni elektronikus személyazonosító kártyáját, amennyiben természetesen rendelkezik ilyennel. Az egyes nemzeti elektronikus kártyák kölcsönös elismerésével, valamint a bizalmi szolgáltatásokra és az elektronikus hitelesítési rendszerekre vonatkozó közös előírások rögzítésével meg tudjuk előzni, hogy az országhatárok akadályt képezzenek az internet és az online közszolgáltatások számára, és így megkönnyíthetjük üzleti vállalkozások millióinak és még ennél is több embertársunknak az életét.”

A rendeletjavaslat nem fogja:
* nemzeti személyazonosító kártyák vagy elektronikus személyazonosító kártyák, illetve más elektronikus személyazonosító megoldások bevezetésére kötelezni az uniós tagállamokat, valamint ezek beszerzését megkövetelni az állampolgároktól,
* európai szintű elektronikus személyazonosító kártyát vagy bármilyen más európai adatbázist bevezetni,
* személyes információk harmadik felekkel történő megosztását lehetővé tenni vagy előírni.

A több szempontból előnyös új szabályozás főbb kedvezményezettjei többek között:
* A diákok, akik jelentkezésüket online módon is beadhatják a külföldi egyetemekre anélkül, hogy a beiratkozás lebonyolításához személyesen meg kellene jelenniük.
* Azok az állampolgárok, akik egy másik uniós tagállamba terveznek költözni vagy ott házasságot kötni, illetve több országban is adóbevallást nyújtanak be.
* A külföldön orvosi kezelésre szorulók, akik biztonságosan megtekinthetik digitális orvosi adatlapjukat vagy engedélyezhetik a kezelést végző orvos számára az egészségügyi adataikhoz való hozzáférést.
* A vállalatok, amelyek online módon bármely uniós tagállamban indulhatnak a közbeszerzési pályázatokon. Az ajánlattétel kinyomtatása és több példányban történő postai feladása helyett ajánlataikat elektronikusan hitelesíthetik és időbélyeggel láthatják el.
* Azok, akik egy másik uniós országban terveznek üzleti tevékenységet folytatni, vállalkozásukat egyszerűen, az interneten keresztül is beindíthatják, valamint lehetőségük nyílhat éves jelentéseiket is így benyújtani.
* A tagállamok kormányai, amelyek adminisztratív terheik csökkentésével és a hatékonyság növelésével egyrészt minőségibb szolgáltatást biztosíthatnak az állampolgárok számára, másrészt megtakaríthatják az adófizetők pénzének egy részét.

Előzmények
A rendelet mindkét eleme – az elektronikus személyazonosító és az elektronikus hitelesítési rendszerek – olyan kiszámítható szabályozási környezetet fog teremteni, amely biztonságos és zavartalan elektronikus összeköttetést biztosít az üzleti vállalkozások, az állampolgárok és a közigazgatási szervek között. Ennek köszönhetően nőni fog mind a köz- és magánszféra online szolgáltatásainak, mind pedig az Unión belüli elektronikus üzletvitelnek és elektronikus kereskedelemnek a hatékonysága.

Az elektronikus aláírással kapcsolatos stratégia, amely az elektronikus aláírásra vonatkozó jelenlegi irányelvre (1999/93/EK irányelv) épít, a különböző európai eljárások bizonyos fokú harmonizációját eredményezte. Annak ellenére, hogy valamennyi uniós tagállam rendelkezik az elektronikus hitelesítési rendszerek szabályozására szolgáló jogi kerettel, ezek eltérő jellege a gyakorlatban ellehetetleníti a határokon átnyúló elektronikus műveletek végzését. Ugyanezt lehet elmondani az olyan bizalmas szolgáltatásokkal kapcsolatban is, mint például az időbélyegek és az elektronikus bélyegzők használata, vagy a weboldalak hitelesítése, amelyek területén még nem megoldott az átjárhatóság kérdése. Az új rendelet ezért e szolgáltatásokra vonatkozó közös szabályok és eljárások bevezetését javasolja.

Az elektronikus személyazonosító rendszerekkel kapcsolatban a rendelet a kölcsönös elismerés és elfogadás elve alapján teremt jogbiztonságot, amelynek megfelelően a tagállamok elfogadják a Bizottságnak hivatalosan bejelentett különböző nemzeti elektronikus személyazonosító kártyákat. Bár nincs előírva a tagállamok számára, hogy nyilvántartásba kell venniük az adott országban kiadott elektronikus kártyákat, a Bizottság reményei szerint erre sor fog kerülni.

A Bizottság és az uniós tagállamok a 17 országot magába tömörítő STORK projekten keresztül bebizonyították, hogy igenis működőképes az elektronikus személyazonosítás határokon átnyúló kölcsönös elismerése.

A mai napon ismertetett rendelettervezet az utolsó annak a 12 kulcsfontosságú intézkedésnek a sorában, amelyekre az egységes piaci intézkedéscsomag keretében született javaslat (lásd: IP/11/469). Ezek a javaslatok megjelennek a 2011–2015 közötti időszakra szóló e-kormányzati cselekvési tervben (lásd: IP/10/1718), a stabilitás és növekedés menetrendjében (lásd: IP/11/1180), valamint az európai digitális menetrendben (lásd: IP/10/581, MEMO/10/199 és MEMO/10/200) is.

Hasznos linkek
MEMO/12/403 Elektronikus személyazonosítás, aláírások és bizalmas szolgáltatások: kérdések és válaszok

A rendelettervezet megtekinthető:
Draft Regulation…”

Forrás:
Európai digitális menetrend: új rendelet a határokon átnyúló elektronikus aláírások használatának előmozdítása és az elektronikus személyazonosítás digitális egységes piacon belüli minél teljesebb kiaknázása érdekében, Európai Bizottság, 2012. június 4.