gazdaságközigazgatás: magyarszakirodalom

Teljesítménymenedzsment vizsgálatok egyes profitorientált szervezetek és polgármesteri hivatalok humán erőforrás gazdálkodásában

Szerző: 2012. június 18.No Comments

„Doktori értekezésem a teljesítménymenedzsmenttel, a humán erőforrás menedzsment egyik központi elemével foglalkozik. A teljesítménymenedzsment felértékelődése, fontosságának felismerése a profitorientált szervezeteken kívül a közszférában is megfigyelhető. Egyre gyakrabban lehet hallani a kompetenciák fontosságáról, melyek végigkísérik a teljesítménymenedzsment folyamatát. Akkor működik sikeresen egy teljesítménymenedzsment rendszer, ha a munkaadói és a munkavállalói érdekeket is kielégíti, miközben a szervezet céljainak elérését is elősegíti. Belátható tehát, hogy rengeteg feladat ellátásában van szerepe a teljesítménymenedzsment rendszernek és minden más emberi erőforrás menedzsment funkcióval kapcsolatban áll. Ezek sikeres megvalósítása sok tényező együttes működését és magának a rendszernek a folyamatos gondozását követeli meg. Érdekes kérdés, hogy a munkavállalók és a munkáltatók egyáltalán felismerik-e ennek jelentőségét, és ha igen, akkor mit tesznek a rendszer sikeres működésének érdekében.

Fontos eredményekhez vezethet a közszférában és a profitorientált szervezeteknél alkalmazott teljesítménymenedzsment rendszerek összehasonlítása. Ennek azért látom nagy jelentőségét, mert a közszférában is egyre nagyobb elvárás az, hogy olyan teljesítményt nyújtsanak az alkalmazottak, melyek alapján személyzeti döntések meghozatala lehetővé válik. Ehhez mérhetőségre, differenciálhatóságra van szükség. Fontos a közszférában is a teljesítménymenedzsment rendszerek működése, de kérdéses, hogy mennyire hatékony, vagy csak a törvényi előírás kielégítését tartja szem előtt. Mindenesetre több tanulmányban is olvasható, hogy a profitszférában működő teljesítménymenedzsment rendszerek kisebb változtatásokkal jól alkalmazhatóak a közszféra szervezeteiben is. Ez valóban így van-e, és ha igen, akkor mi alapján fogalmazható meg a változtatások köre. Ezen kérdések megválaszolásához az is szükséges, hogy a két rendszerben fellelhető különbségeket fel tudjuk térképezni, ahhoz, hogy azonos dimenziókat tudjunk összevetni, egy egységes vizsgálati módot lenne célszerű alkalmazni. Dolgozatom elkészítése során az a célom, hogy az Észak-alföldi régióban működő egyes Kft-ket és Rt-ket, illetve a közszféra területéről a Polgármesteri Hivatalokat a teljesítménymenedzsment rendszer működése szempontjából összehasonlítsam és következtetéseket vonjak le.”

Forrás:
Teljesítménymenedzsment vizsgálatok egyes profitorientált szervezetek és polgármesteri hivatalok humán erőforrás gazdálkodásában, Gergely Éva, Debreceni Egyetem Doktori Tanácsa Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, 2012. május 21.