jogközigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

Kormányhatározat a Nemzeti Jogszabálytár működtetéséhez szükséges forrás biztosításáról

Szerző: 2012. július 24.No Comments

„A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében – a Nemzeti Jogszabálytár 2012. évi működési költségeinek biztosítása érdekében – 397,6 millió forint átcsoportosítását rendeli el az 1. melléklet szerint;

2. felhívja
a) a nemzeti fejlesztési minisztert annak felmérésére, hogy a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. ellátási körébe tartozó minisztériumok és a Miniszterelnökség, valamint az azok irányítása és felügyelete alá tartozó szervek milyen jogtár-szolgáltatást vesznek igénybe, a jelenleg hatályban lévő szolgáltatási szerződés mikor jár le és milyen feltételekkel szüntethető meg, a szolgáltatási szerződések hány felhasználóra terjednek ki, az egyes költségvetési fejezetekből évente mekkora összeg kerül kifizetésre a jogtár-szolgáltatások igénybevételére,
b) a külügyminisztert és a honvédelmi minisztert annak felmérésére, hogy az általuk vezetett minisztériumok, valamint az irányításuk és felügyeletük alá tartozó szervek milyen jogtár-szolgáltatást vesznek igénybe, a jelenleg hatályban lévő szolgáltatási szerződés mikor jár le és milyen feltételekkel szüntethető meg, a szolgáltatási szerződések hány felhasználóra terjednek ki, az egyes költségvetési fejezetekből évente mekkora összeg kerül kifizetésre a jogtár-szolgáltatások igénybevételére,
c) valamennyi minisztert annak felmérésére, hogy a minisztériumok, valamint az azok irányítása és felügyelete alá tartozó szervek állományába tartozók közül hány felhasználó esetében szükséges a többletszolgáltatást nyújtó jogtár fenntartása,
és a felmérés eredményéről tájékoztassák a közigazgatási és igazságügyi minisztert, valamint a nemzetgazdasági minisztert;

3. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2013. évi központi költségvetési törvény keretében és az azt követő évek központi költségvetésének tervezése során gondoskodjanak a Nemzeti Jogszabálytár működéséhez szükséges forrásnak a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetben történő biztosításáról…”

Forrás:
A Kormány 1252/2012. (VII. 19.) Korm. határozata a Nemzeti Jogszabálytár működtetéséhez szükséges forrás biztosításáról; Magyar Közlöny; 2012. évi 96. szám; 2012. július 19.; 14052-14054. oldalak (pdf)