közigazgatás: magyartörvények, határozatok

Kormányrendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Szerző: 2012. szeptember 2.No Comments

„…1.§ A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fmkhr.) a 6. §-t követően a következő 3/A. alcímmel egészül ki:
„3/A. A hatósági ellenőrzési terv és az összevont ellenőrzés

„1. melléklet a 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelethez
A fővárosi és megyei kormányhivatalok törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és pénzügyi ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályok…”

Forrás:
A Kormány 231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról; Magyar Közlöny; 2012. évi 112. szám; 2012. augusztus 28.; 19102-19108. oldalak (pdf)