Skip to main content
gazdaság

A közelgő piacnyitásra készít fel az új postatörvény

Szerző: 2012. szeptember 21.No Comments

„A kormány elfogadta a postai szolgáltatásokról szóló törvényjavaslatot, az Országgyűlés így a közeljövőben megkezdheti a tervezet megvitatását. Az új szabályozási kereteknek a magyarországi postapiaci nyitás végső határidejéig, legkésőbb 2013. január 1-jétől hatályba kell lépniük. A jogszabály rendelkezései emellett az állami kötelezettségként az ország valamennyi lakosa számára biztosítandó egyetemes postai szolgáltatás fenntarthatóságát is szolgálják.

A törvényjavaslat alapján az egyetemes postai szolgáltatást 2020. december 31-ig a Magyar Posta Zrt. nyújtja. A szabályozás új szolgáltatók számára is megteremti a lehetőséget arra, hogy meghatározott feltételeknek megfelelve részesedést szerezzenek az 50 gramm alatti levélküldemények (pl. a normál levelek, számlalevelek) piacából.

A hivatalos iratokra vonatkozó ajánlott postai szolgáltatások ugyanakkor nélkülözhetetlenek a közigazgatás és az igazságszolgáltatás zavartalan működéséhez, a bírósági vagy közigazgatási eljárások eredményes lebonyolításához. Az egyetemes szolgáltató közreműködésével garantálható, hogy az ország minden állampolgára lakóhelyétől függetlenül ezeket is a megfelelő minőségben és megkülönböztetéstől mentesen vehesse igénybe. A Magyar Posta ezért megőrzi kizárólagos jogát e szolgáltatások nyújtására.

A törvényjavaslat az uniós ágazati szabályozással összhangban kialakítja az egyetemes postai szolgáltató egyetemes szolgáltatási kötelezettsége miatt felmerülő esetleges veszteségei kiegyenlítésének szabályait. A tervezetben meghatározott piacokon működő szolgáltatók befizetéseiből e veszteségek csökkentésére kompenzációs alap jöhet létre. A Magyar Állam és az egyetemes szolgáltató közszolgáltatási szerződésben rögzítheti a szolgáltatások pontos részletszabályait.

A jogszabály előkészítése során kiemelt szempont volt, hogy az új szabályozás a lehető legkisebb mértékben avatkozzon be a már jelenleg is versenypiacon működő postai szolgáltatásokba, így az ezeket nyújtó cégek tovább folytathatják tevékenységüket.

A postai ágazat piacfelügyeletét ellátó Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság feladatköre a tervezetben foglaltak alapján kibővül a feladatainak ellátásához szükséges jogszabályok megalkotásával és az egyetemes szolgáltatás finanszírozásához kapcsolódó ellenőrzési hatáskörrel.”

Forrás:
A közelgő piacnyitásra készít fel az új postatörvény; Nemzeti Fejlesztési Minisztérium; 2012. szeptember 21.