jogközigazgatás: magyarszakirodalom

Kisbetűk, alcímek, rövidítések: a jogszabály-szerkesztés aprómunkája

Szerző: 2012. november 5.No Comments

„Mintegy két és fél éve lépett hatályba a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (Jszr.), amely a korábbi, 1987-es jogszabály-szerkesztési rendelethez képest mintegy tízszeres terjedelemben szabályozza a kodifikátorok munkáját. A Jszr. elődjénél tehát messzemenően részletesebb és összetettebb szabályozást tartalmaz. Ez a tény pozitív olvasatban pontosságot és teljességet jelent, negatív olvasatban viszont túlzott aprólékosságot és erőltetett, rugalmatlan precizitást. Figyelemre méltó, hogy a rendelet a 2010. március 1-jei hatálybalépést követő kevesebb mint két év alatt négy alkalommal került módosításra, ami azt bizonyítja, hogy a jogalkotó szükségesnek tartotta a Jszr. utólagos „finomhangolását”.

Jelen tanulmány célja annak vizsgálata, hogy egy nemrégiben megalkotott – lényegében tetszőlegesen kiválasztott – jelentős törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) esetében mennyiben teljesülnek a Jszr. jogszabályszerkesztéssel kapcsolatos előírásai. Ennek megfelelően a vizsgálódás módszertana meglehetősen egyszerű: a Jszr. valamennyi – a Kttv. vonatkozásában releváns – rendelkezését „teszteltem” a Kttv.-n, rávilágítva az esetleges vitatható kodifikációs eljárásokra. A tanulmányban emelt kifogások egy része kétségtelenül marginálisnak – sőt, talán kicsinyesnek – tűnhet, ám a formai hibák csekély súlya önmagában nem jelent mentséget a jogszabály-szerkesztési előírásoktól történő eltérésre…”

Forrás:
Kisbetűk, alcímek, rövidítések: a jogszabály-szerkesztés aprómunkája : A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény kritikája a jogszabály-szerkesztési rendelet tükrében; Horváth Attila; Kodifikáció; 2012. évi I. szám; 43-57. oldalak (pdf)