Skip to main content
közigazgatás: magyar

Szeged nem írta alá a járási kormányhivatal kialakításával kapcsolatos megállapodást

Szerző: 2012. november 5.No Comments

„Ünnepélyes szerződéskötéssel zárta szerdán a járási rendszer kialakításának első időszakát a Csongrád Megyei Kormányhivatal. Tíz település polgármesterével írt alá megállapodást a megyeházán B. Nagy László kormánymegbízott.

A megye névadó városa, Csongrád mellett Makó, Szentes, Ambrózfalva, Csanádalberti, Ásotthalom, Fábiánsebestyén, Magyarcsanád, Pitvaros és Székkutas vezetője szignálta a járások kialakításához szükséges szerződést.

Az elmúlt hetekben a kormányhivatal a települési önkormányzatokkal együttműködve készítette elő a szerződéstervezeteket, amelyekben a felek az önkormányzati feladatok átadásával együtt járó személyi és vagyoni feltételeket rögzítették. Ezeket a helyi képviselő-testület vagy közgyűlés is megtárgyalta. Október 31-e a végső határideje annak, hogy a szerződéseket hivatalosan is ellenjegyezzék – azon települések ügyében, amelyekkel nem sikerül megállapodni, a kormánymegbízott saját hatáskörben dönt, november 15-ig.

Ismert: a szegedi közgyűlés kedden úgy döntött, Botka László polgármester akkor írhatja alá a kormányhivatallal a szegedi járási hivatal kialakításáról szóló megállapodást, ha a kormányzati szerv megtéríti a városnak az átszervezéssel kapcsolatos indokolt és igazolt költségeket. A közgyűlés szerint a Fő fasoron kialakítandó új iroda – ahová az adó- és szociális iroda költözik a Huszár utcából – 354 millió forintba kerül. Ha a kormányhivatal erre nem vállal kötelezettséget szerda éjfélig, nincs megállapodás – döntöttek. Szerdán a megyeházán B. Nagy László úgy fogalmazott: 58 megyében működő önkormányzattal egyezség köttetett, a két kivétel Eperjes és Szeged. A körjegyzőségben működő község sem eszközt, sem embert nem tudott felajánlani – a kormányhivatal sem kért –, így nem volt miről megállapodni.

– Szeged esetében nem értem a közgyűlés döntését, mivel nem született megállapodás, november 15-ig rendeletet kell hoznom épületekről, eszközökről – mondta B. Nagy László. „A jogszabály nem teszi lehetővé, hogy szerződésben állapodjak meg a várossal, de a szegedieknek nincs miért aggódniuk, nem maradnak ki a közigazgatási szolgáltatásokból. Hangsúlyozom: mivel nemzeti tulajdonról beszélünk, nem ajánlható érte pénzbeli ellentételezés, ez jogszabálysértő lenne. Ugyanakkor megtartom, amit korábban ígértem, és a Huszár utcai épületben működhet tovább a választási iroda, a Ritek Zrt. és a város ingyenes használatában maradhatnak a raktárak is.” A kormánymegbízott szerdán 16.30-ig adott időt Botka Lászlónak a szerződés aláírására, a megjelent újságírókkal együtt oda-odapillantott néha a megyeháza bejáratára, mondván: „szép gesztus lenne”, ha megjelenne a polgármester. Botka László nem érkezett meg.

A rendezvényen elhangzott: a kormányhivatal már a jövőre koncentrál, az új feladatmegosztás, és az ügyfelek iránt maximálisan elkötelezett, szolgáltató típusú közigazgatás kialakításának gyakorlati lépéseihez kezd hozzá. A szervezeti fejlesztéseket uniós források segítik, országos szinten mintegy 3 milliárd forint értékben A kormányhivatalok szervezetfejlesztése 2,1 milliárd forint, az ügyfélszolgálati munka fejlesztésére 500 millió forint, a járási hivatalok feladatellátásának támogatására 300 millió forint értékű projektek megvalósítását koordinálja a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Nemzeti Államigazgatási Központ és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal. A projekt eredményeként a kormányhivatalok feladatellátásának minősége, valamint a szakmai és gazdasági hatékonyságnak további javulása várható 2013 decemberére.”

„…A kormánymegbízott hangsúlyozta, mivel nem jött létre megállapodás az önkormányzat és a kormányhivatal között, így nincs jogi lehetőség arra, hogy a város csereingatlant kapjon, így Szeged egyértelműen vesztett a döntéssel, elesett egy lehetőségtől.

B. Nagy László szerint nagy valószínűséggel jogszabályellenes a szegedi közgyűlés keddi határozata, amelyben az önkormányzat a járási kormányhivatal kialakításához kapcsolódó indokolt és igazolt költségeinek megtérítését kérte a kormányhivataltól. A döntést a törvényességi főosztály vizsgálja – tette hozzá.

A szegedi közgyűlés kedden ellenszavazat nélkül döntött arról, hogy igényt tart a járási kormányhivatal kialakításához kapcsolódó indokolt és igazolt költségeinek megtérítésére. A döntés értelmében Botka László (MSZP) polgármester akkor írhatta volna alá a megállapodást, ha a kormányhivatal kötelezettséget vállal erre.

A vitában Botka László kifejtette, a járási kormányhivatal céljára kiválasztott Huszár utcai ingatlant az önkormányzat piaci áron vásárolta, az elmúlt tíz évben pedig 725 millió forintot fordított kizárólag saját forrásból az irodaépület kialakítására. Az épületben működik az éves szinten több tízezres ügyfélforgalmú, a jövőben is önkormányzati feladatokat ellátó szociális és adóiroda is. Ezek elköltöztetése és az új hivatali épület átalakítása, az informatikai rendszer kiépítése előreláthatólag 354 millió forintba kerül – tudatta a polgármester.”

Forrás:
B. Nagy hiába várta Botkát; delmagyar.hu; 2012. október 31.
Szeged nem kér a járási kormányhivatalból; Népszabadság/MTI; 2012. október 31.