Skip to main content
közigazgatási informatika

Az Európai Bizottság mindenki számára elérhetővé tenné a kormányzati honlapokat

Szerző: 2012. december 4.No Comments

„Az Európai Bizottság által a mai napon – a fogyatékos emberek világnapján – előterjesztett javaslatoknak köszönhetően 100 milliónál is több uniós állampolgár számára válna egyszerűbbé az elektronikus közszolgáltatások igénybevétele álláskeresés, gépkocsi-regisztráció, adóbevallás, valamint útlevél- vagy jogosítványigénylés intézésekor. A Bizottságnak a közszektorbeli szervezetek webhelyeinek akadálymentesítéséről szóló irányelvjavaslata szabványosított uniós hozzáférhetőségi követelményeket vezetne be 2015 végétől kezdődően 12 különböző típusú webhelyre vonatkozóan. Kötelező hozzáférés lenne érvényes olyan kulcsfontosságú közszolgáltatások esetében, mint a társadalombiztosítási és egészségügyi szolgáltatások, álláskeresési lehetőségek, az egyetemi felvételi, valamint a személyi okmányok és igazolások kiállítása (a teljes lista a mellékletben található). A javaslatban szereplő új szabályok egyértelművé tennék a webes hozzáférés tartalmát (technikai jellemzők, a feldolgozás módszertana, jelentéstétel, felhasználói tesztelés), a kormányok pedig ösztönözve lennének arra, hogy a szabályokat ne csak a kötelező területeken, hanem az összes szolgáltatásra kiterjedően alkalmazzák.

A ma előterjesztett javaslatok legfőbb haszonélvezője a fogyatékossággal élő európaiak 80 milliós közössége és a 65 év feletti európaiak 87 milliós tábora lenne. A látássérült emberek például egy képernyő-olvasó segítségével meghallgathatnák a képek leírását, a hallássérültek pedig szöveges feliratokat látnának a hanganyagok lejátszásakor, másrészről a honlapok teljes tartalma billentyűzet vagy egér használatával egyaránt elérhető lenne.

A mai javaslatban szereplő irányelv végrehajtásával a webes akadálymentesítés európai piaca becslések szerint 2 milliárd EUR-ra bővül, miközben a piac teljesítménye jelenleg ennek a potenciálnak mindössze 10%-át éri el. A javaslat eredményeként megszülető innovációk a nagyobb funkcionalitáson és annak alacsonyabb költségei révén minden internetező számára javítani fogják az internethasználat élményét.

Neelie Kroes, az Európai Bizottság alelnöke így nyilatkozott: „Napjainkban az internet gyakorlatilag mindannyiunk számára nélkülözhetetlen a mindennapi életben való boldoguláshoz, és mindenkit ugyanígy megillet az elektronikus kormányzati szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés joga. Ez az elképzelés ezzel a javaslattal valósággá válik. Egyúttal jobb piaci feltételek és munkahelyek teremtődnek, és a kormányok webes felületei kevesebb költséggel akadálymentessé tehetők.

Ioannis Vardakastanis, az Európai Fogyatékosügyi Fórum elnöke a Bizottsághoz hasonlóan ugyancsak előrelépést sürget ezen a téren: „Az Európai Fogyatékosügyi Fórum üdvözli a közszféra webhelyeinek akadálymentesítéséről szóló jogalkotási javaslatokat, hiszen ezek hozzá fognak járulni ahhoz, hogy a fogyatékossággal élő 80 millió állampolgár élni tudjon állampolgári jogaival és közvetlenül hozzáférhessen a közszolgáltatásokhoz. A javaslat egyúttal az első lépésnek tekinthető a termékek és szolgáltatások internetes elérése előtt az egységes piacon még fennálló akadályok teljes körű felszámolása irányába.”

Az akadálymentesítés egységes szabályainak köszönhetően a fejlesztők további adaptációs költségek és nehézségek nélkül kínálhatják majd termékeiket és szolgáltatásaikat az EU egészében.

Következő lépésként a Bizottság továbbítja irányelvjavaslatát az EU Tanácsához és az Európai Parlamenthez.

A tagállamoknak 2014. június 30-ig kellene hatályba léptetniük nemzeti szabályaikat és rendelkezéseiket. A weboldalak akadálymentesítésére vonatkozóan 21 tagállamban már most is vannak hatályban nemzeti jogszabályok és intézkedések, de lassú az előrehaladás.

A mai javaslattal a Bizottság eleget kíván tenni az európai digitális menetrend 64. intézkedésének és a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (UNCRPD) 9. cikkének.

Háttérinformációk
Az akadálymentesítés szempontjából a közszektor honlapjainak jelenlegi helyzete igen lehangoló. A technikai megoldások megléte ellenére a 761 000 közszektorbeli és kormányzati honlapnak csupán egyharmada tekinthető teljes mértékben hozzáférhetőnek, ezek egy része uniós kutatási támogatással jött létre az elmúlt 15 évben.

A webhelyek akadálymentesítésének fogalma olyan elveket és technikákat takar, amelyeket annak érdekében kell követni, hogy az elektronikus tartalom minden felhasználó, és különösen a fogyatékossággal élő személyek1 számára elérhető legyen. A témára vonatkozóan léteznek nemzetközileg elismert és technológia-semleges iránymutatások: a World Wide Web Consortium (W3C) által kiadott Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) útmutatóban (A webes tartalmak akadálymentesítéséről szóló iránymutatások 2.0 verziójában) a webhelyekre vonatkozóan meghatározott, az AA megfelelőségi szinthez tartozó teljesítési feltételek és követelmények. Az említett iránymutatásokon alapuló webes hozzáférhetőségre is kiterjedő, leghamarabb 2014-re elkészülő európai szabvány kidolgozása zajlik az „European Commission Mandate 376” projekt keretében.

Az uniós finanszírozásban megvalósuló kutatások egyik példájaként említhető WAI-Age projekt keretében az idősödő felhasználók sajátos igényeit vizsgálták meg; a kutatás eredményei beépültek a WCAG 2.0 iránymutatásainak felülvizsgálatába.

A kormányokkal, az iparág szereplőivel és az Európai Fogyatékosügyi Szervezetekhez hasonló érdekképviseleti szervezetekkel karöltve a Bizottság arra fog törekedni, hogy a lehető legnagyobb eredményt kihozza a már megtett nemzeti vállalásokból és a közszektor honlapjainak webes hozzáférhetőségre szánt kiadásokból, továbbá felgyorsítsa e fontos szabályok elfogadását és végrehajtását.

Hasznos linkek
More on Accessibility of public sector websites
European Commission – People with disabilities
Eurobarometer survey – A hozzáférhetőség megítélése az Európai Unióban
A digitális menetrend weboldala

1. melléklet
A közszektorbeli szervezetek honlapjainak elérhetőségéről szóló uniós irányelvjavaslat hatálya alá tartozó honlapok:

 • Jövedelemadók: bevallás, feldolgozási értesítések
 • Munkaügyi irodák álláskeresési szolgáltatásai
 • Társadalombiztosítási ellátások: munkanélküli-ellátások, gyermek utáni támogatások, orvosi költségek (visszatérítés vagy közvetlen számlafizetés), tanulmányi ösztöndíjak
 • Személyi okmányok: útlevél vagy jogosítvány
 • Gépkocsik nyilvántartásba vétele
 • Építési engedély iránti kérelem
 • Rendőrségi bejelentések, pl. lopás esetén
 • Közkönyvtárak, pl. katalógusok és keresők
 • Születési anyakönyvi kivonat és házassági kivonat iránti kérelmek
 • Felsőoktatási felvételi eljárások
 • Lakcímváltozás bejelentése
 • Egészségüggyel kapcsolatos szolgáltatások: interaktív tanácsadás az elérhető szolgáltatásokról, betegek számára elérhető online szolgáltatások, időpontfoglalás.


A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény szerint fogyatékossággal élő személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását.”

Forrás:
Digitális menetrend: a Bizottság mindenki számára elérhetővé tenné a kormányzati honlapokat; Európai Bizottság; IP/12/1305; 2012. december 3.