Skip to main content
közigazgatás: magyar

Jávor Andrást választották a Magyar Kormánytisztviselői Kar elnökének

Szerző: 2012. december 17.No Comments

„Jávor Andrást választotta a Magyar Kormánytisztviselői Kar (MKK) elnökének az országos Közgyűlés, mely ma tartotta alakuló ülését. A Kart a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hozta létre, melynek célja, olyan közös értékalapú egységes hivatásrend létrehozása, amely hozzájárul a közigazgatás működése iránti állampolgári bizalom megerősödéséhez.

Jávor András több mint negyven éve van a közszolgálati pályán, kezdetben orvosként dolgozott, majd 1990 és 1994 között a Népjóléti Minisztérium közigazgatási államtitkára volt. 2001-ben az egészségügyi miniszter főtanácsadója volt. 2007 és 2008 között a TÁRKI- Egészség Tudásközpont vezetője, majd 2002 és 2010 között a SOTE Egészségügyi Informatikai Intézet megbízott igazgatója. 1997-től 2003-ig a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség Egészségügyi Bizottságának elnöke. 2010 és 2012 között az Emberi Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkári tisztjét töltötte be, majd 2012 júliusától a Magyar Kormánytisztviselői Kar Előkészítő Bizottságának elnökeként dolgozott.

Az újonnan választott elnök nyitóbeszédében hangsúlyozta, hogy kivételes alkalom a Kar megalakulása, hiszen nem volt még példa arra, hogy egy ilyen és ehhez hasonló fórum jöjjön létre. Ez lehetőséget és eszközt teremt arra, hogy olyan közös értékalapú, egységes hivatásrend jöjjön létre, amely hozzájárulhat a közigazgatás működése iránti állampolgári bizalom megerősödéséhez. A Kar kiemelt feladata, hogy a köz szolgálatában álló tisztviselők érdekképviseletét ellássa és egyúttal megfogalmazza a közszolgálatban dolgozókkal szemben támasztott alapvető hivatásetikai követelményeket.

Biró Marcell, a KIM közigazgatási államtitkára a közigazgatás eddigi átalakítása érdekében tett intézkedések mellett kiemelte, örömtelinek tartja azt, hogy a közigazgatási személyzetpolitika átalakításának folyamata ehhez a fontos állomásához érkezett. A Karnak ugyanis kiemelt jelentősége van a köz szolgálatában állók közösségbe tömörítésében és érdekeik képviseletében.

Azt is hozzátette, hogy a közigazgatás átalakítása érdekében kitűzött célokhoz még nem érkeztek el, hiszen az átalakítás sikeressége nem a jogszabályok és paragrafusok számának növelésével, hanem azok gyakorlati alkalmazásával mérhető. Kiemelte továbbá azt is, hogy a közszolgálati reform kulcsa a külső és belső közgondolkodás megváltoztatása. Az ülésen a közgyűlés tagjai az elnök és a tisztségviselők megválasztásán túl megvitatták majd elfogadták az MKK alapszabályát is.

A Kar önkormányzattal rendelkező, közigazgatási szakmai, érdek-képviseleti köztestület. Szervezete kétszintű, a feladatait az országos, valamint a fővárosban és a megyékben működő szervezetei útján látja el. A Kar a feladatait, hatásköreit, valamint kötelezettségeit, jogait törvényi keretek között és a belső szabályozás szerint kialakított önigazgatási rendszerében gyakorolja. Hatásköre a kormánytisztviselői hivatás gyakorlásával összefüggő ügyekben az érdekképviselet, a kormánytisztviselői kar tekintélyének védelme, konzultáció a kormánytisztviselők foglalkoztatását és hivatásgyakorlásának feltételeit befolyásoló jogszabályok megalkotásában, etikai eljárás lefolytatása, díj alapítása, szakmai konferenciák szervezése, valamint tagjai számára jóléti, szociális és egyéb kedvezményes szolgáltatások nyújtása. A Kar állami felügyeletét az ügyészség látja el.

A karról bővebben: http://www.mkk.org.hu/

Forrás:
Jávor Andrást választották a Magyar Kormánytisztviselői Kar elnökének; Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium; 2014. december 14.