Skip to main content
közigazgatás: külföldönközigazgatási informatikaszakirodalomtörvények, határozatok

Elnöki utasítás: a kormányzati információt elsődlegesen nyílt és automatikusan elérhető információként kell kezelni

Szerző: 2013. május 21.No Comments

1. szakasz, Általános Elvek
A kormányzati nyitottság erősíti demokráciánkat, támogatja a hatékony és hatásos közszolgáltatásokat, és hozzájárul a gazdasági növekedéshez. A nyílt kormányzat egyik lényeges előnye, hogy a könnyen megtalálható, hozzáférhető és felhasználható információ elősegíti a vállalkozást, innovációt és tudományos felfedezéseket, melyek jobbá teszik az amerikaiak életét, valamint jelentősen hozzájárulnak az új állások teremtéséhez.

Évtizedekkel ezelőtt az amerikai kormányzat szabadon elérhetővé tette az időjárási adatokat és a Globális Helymeghatározó Rendszert (GPS). Az amerikai vállalkozók és innovátorok ezeknek az erőforrásoknak a segítségével navigációs rendszereket, időjárási előrejelző és figyelmeztető rendszereket, precíziós mezőgazdasági eszközöket és még nagyon sok más terméket és szolgáltatást hoztak létre, számtalan módon jobbá téve az amerikaiak életét, hozzájárultak a gazdasági növekedéshez és új munkahelyek teremtéséhez. Az elmúlt években számos területen (például egészségügy és orvostudomány, oktatás, energia, közbiztonság és rendkívüli helyzetek, pénzügyek) kormányzati adatokforrrások ezreit tettük elérhetővé szabad használatra, automatizált, gépileg elérhető formában a Data.gov webhelyen.Vállalkozók és innovátorok új termékek és vállalkozások széles körét hozzák létre e nyilvános források felhasználásával, jó munkahelyeket teremtve.

Támogatni kívánjuk a további munkahelyteremtést, a kormányzati hatékonyságot és a köz számára megnyitott kormányzati adatokból származó társadalmi nyereséget, ezért az új és modernizált kormányzati információs források alapértelmezés szerint nyíltaknak és gépileg olvashatóaknak kell lenniük. A kormányzati információt, egész életciklusán keresztül, értékként kell kezelni, támogatandó az interoperabilitást és nyíltságot mindenütt, ahol lehetséges és jogilag megengedhető, így biztosítva hogy a köz számára olyan módon teszik hozzáférhetővé az adatokat, hogy azok könnyen megtalálhatóak, elérhetőek és használhatóak. Miközben ez lesz az új, alapértelmezett állapota a kormányzati adatoknak, a minisztériumoknak és kormányzati szervezeteknek biztosítaniuk kell a magánadatok védelmét, a bizalmasságot és a nemzetbiztonságot.

2. szakasz, Nyílt Adatpolitika
A központi kormányzat adminisztratív vezetéséért felelős hivatal (Office of Management and Budget ) vezetője, egyeztetve az Informatikai Főigazgatóval ( Chief Information Officer ), a Műszaki Főigazgatóval (Chief Technology Officer) és a szabályozási ügyekért felelős hivatal (Office of Information and Regulatory Affairs) vezetőjével, elősegítendő, hogy a kormányzati információt értékként kezeljék, útmutatót fog kibocsátani a nyílt adatokról (Open Data Policy), összhangban a következő dokumentumokkal:
Átláthatóság és nyílt kormányzat , 2009. január 21. (feljegyzés)
Utasítás a nyílt kormányzatról 2009. december 8.
Utasítás a kormányzati irat- és levéltári anyagok kezeléséről 2012. augusztus 24. (pdf)
Bővíteni a szövetségileg finanszírozott tudományos kutatás eredményeihez való hozzáférést! 2013. február 22. (pdf) (feljegyzés)
Digitális kormányzat : XXI. századi platformot kialakítani az amerikai nép jobb szolgálatára, 2012. május 23. (a szövetségi kormány e-kormányzati stratégiája)

Az Útmutató a Nyílt Adatokról szükség szerint frissítendő.

(b) Az Útmutatóban foglaltakat a szövetségi kormányzat szervezeteinek végre kell hajtaniuk, betartva az ott megszabott egyes határidőket. A megvalósítás során az információ életciklusának minden szakaszára el kell végezni a magánadatok védelmének, a bizalmasságnak és a biztonsági kockázatoknak teljes elemzését. Ennek az a célja, hogy meg lehessen határozni, hogy milyen információt nem szabad nyilvánosan elérhetővé tenni. Ezt a vizsgálati folyamatot az adott szervezet adatvédelemért felelős vezetőjének kell felügyelnie. Alapvetően fontos, hogy az elérhetővé tevés ne sértsen jogszabályt, rendelkezést, vagy ne veszélyeztesse a magánadatok védelmét, a bizalmasságot vagy a nemzetbiztonságot.

3. szakasz, Megvalósítás
(a) Az Útmutató megjelentetése után 30 napon belül az Informatikai és a Műszaki Főigazgató eszközök és példák nyílt, online gyűjteményét hozza létre, segítendő az Útmutató integrálását a kormányzati szervezetek működésébe. Ezt szükség szerint rendszeresen frissíteni kell, hogy biztosítva legyen a nyílt adatok alkalmazásával kapcsolatos eljárások alkalmazásának támogatása.

(b) Az Útmutató megjelentetése után 90 napon belül a szövetségi kormányzat felelős vezető tisztségviselői és illetékes testületei – a közbeszerzés, pénzügyek, informatika és irat- és levéltárügy területein – közösen kidolgozzák azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy az Útmutató előírásai beépüljenek a szövetségi kormányzat közbeszerzési és pénzügyi támogatási folyamataiba. Ide tartoznak mintaszerződések, mintaintézkedések, valamint eszközök fejlesztése a szervezetek szakemberei számára.

(c) Az Útmutató megjelentetése után 90 napon belül a szövetési kormányzat munkájának hatékonyságáért felelős vezető tisztségviselő (Chief Performance Officer) és testület (President’s Management Council) tárcaközi célokat határoz meg az Útmutató megvalósításának követésére. A szervezetekkel együttműködve növekvő mértékű teljesítendő célokat határoznak meg, biztosítva, hogy ezeknek a céloknak az elérése mérésen és teljesítendő feladatokon nyugszik (metrics and milestones). Az előrehaladást a szervezetek vezetőinek kell figyelemmel kisérniük és elemezniük.

(d) Az Útmutató megjelentetése után 180 napon belül a kormányzati szervezeteknek jelenteniük kell a hatékonyságáért felelős vezető tisztségviselőnek, hogy a számukra meghatározott célok teljesítése hogyan halad. Ezután a jelentéseket minden negyedévben el kell készíteniük.

Barack Obama

Forrás:
Executive Order — Making Open and Machine Readable the New Default for Government Information; The White House; 2013. május 9.
Lásd még:
What is an information asset?; The National Archives (pdf)